Solvis gör elever till kloka elkonsumenter
Hem PEDAGOGSNACK Solvis gör elever till kloka elkonsumenter

Solvis gör elever till kloka elkonsumenter

Publicerat av: Redaktionen

Projektet Solvis ska göra elever till kloka elkonsumenter.

Solvis gör elever till kloka elkonsumenter

Genom att pedagogiskt synliggöra skolans produktion av el från solen, ska barns nyfikenhet och engagemang väckas till liv.

Syftet är att utbilda, medvetandegöra och inspirera till att spara energi.

Idag saknas metoder som långsiktigt arbetar med att öka medvetenhet och kunskap om solel och vilken roll den har i vårt energisystem. Projektet vänder sig främst till skolbarn i årskurs 4-6 men i förlängningen förhoppningsvis även allmänheten i stort. Konceptet kommer att bygga på lokalförvaltningens mångåriga erfarenhet av beteende-förändring och lärande inom deras energipedagogiska arbete.

– Sverige har som mål att ha 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. Att nyttja solenergi som energikälla är inte en självklarhet för alla, utan fortsatt enskilda investerare. Det finns ett generellt behov att synliggöra solteknik på ett pedagogiskt och självinstruerande sätt för att höja kännedomen om dess kapacitet och nytta, säger projektledaren Luisa Beneduce.

Synliggöra fastighetens elproduktion

Projektet ska ta fram ett koncept som på ett pedagogiskt sätt synliggör den egna fastighetens solelproduktion och dess sammanhang. Målet är ett interaktivt verktyg som på ett lustfyllt sätt skapar varaktigt engagemang och lärande, väcker nyfikenhet kring solel och inspirerar andra att ta efter. Konceptet tas fram tillsammans med energipedagoger, akademi samt design- och IT-konsulter. Det slutliga verktyget kommer att användas i fastigheter med solel och konceptets lärande kommer att utvärderas av Chalmers Tekniska Högskola.

Fakta om projektet Solvis

  • Lokalförvaltning har antagit ett solenergiprogram som innebär att sätta solceller på alla tak i nybyggda hus, samt på optimalt placerade befintliga tak för att år 2030 ha uppnått delmålet att producera minst 35 GWh solel.
  • Göteborgs Stad arbetar med stadens mål om att öka invånarnas medvetande kring hållbar energi samt öka allmänhetens energi- miljö- och hållbarhetstänk i stort. Solceller i stadsmiljö är ett verktyg för detta eftersom de syns och ständigt kan påminna om energifrågan. Därmed påverkas beteenden med effekten att energi sparas eller att användandet förflyttas i tiden för att anpassas till produktionen.
  • Läs mer om fler projekt liknande Solvis: Förskolevis och Vi kan påverka

Solvis är ett utvecklingsprojekt inom forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag, finansierat av Energimyndigheten. Programmet utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energi, design och beteende för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, produkter och tjänster. Projektet Solvis har initierats och drivs av lokalförvaltningen, Göteborgs Stad i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola samt design- och IT-konsulter från BOID.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>