Hem OM SKOLAN Staten kan höja undervisningens kvalitet

Staten kan höja undervisningens kvalitet

Publicerat av: Redaktionen

Skolans problem förefaller idag så djupa och komplexa att helhetslösningar knappast står att finna. I ett längre perspektiv måste åtskilligt uträttas och kostnaderna blir avsevärda.

I dagsläget kan huvudmännen i bästa fall lappa och laga. I sämsta fall drabbas skolan av ytterligare nedskärningar med åtföljande sparbeting.

Det är inte ovanligt att andelen obehöriga lärare kretsar kring 40 %, att klasserna är alldeles för stora, att skolan har lokalbrist, att de lokaler som finns att tillgå är slitna och i stort behov av renovering, att en fungerande organisation för skolhälsan saknas, att anpassad undervisning för elever med särskilda behov uteblir, att lärarna inte ges tillfälle till behövlig fortbildning och kompetensutveckling, att skolans digitalisering inte avancerar utan snarare backar, att tillgången till läromedel är alltför knapp och att moderna läromedel helt lyser med sin frånvaro.

En skola i djupt förfall

Staten kan höja undervisningens kvalitet

Rolf Ekelund, filosofie magister, utbildad ämneslärare och tidigare läromedelsförläggare

Många skickliga lärare och skolledare väljer nu att lämna skolan. De finner anställningar på annat håll med bättre arbetsmiljö och mindre stress. Skolan utarmas ytterligare.

Politikerna måste sluta med att försöka kommendera fram en bättre skola. Det går inte och får istället ofta kontraproduktiva effekter.

Det finns emellertid en för staten uppenbar möjlighet att bidra till ökad kvalitet i skolarbetet och det vore att garantera alla elever i svensk skola tillgång till moderna läromedel, helst digitala sådana. Om alla Sveriges elever i sina skoldatorer samt även i egna telefoner, paddor och liknande hade tillgång till moderna och aktuella digitala läromedel så skulle elever och lärare per omgående ges uppenbara möjligheter till förbättrad  undervisning och därmed höjning av skolresultaten.

Kostnaden för ett sådant arrangemang skulle belöpa sig till omkring tusen kronor per elev, allt inkluderat, det vill säga en ökning av den så kallade elevpengen med omkring 8 promille.

Om staten via riktade anslag genomförde reformen skulle kostnaden bli i storleksordningen en miljard kronor.

Läromedelsproducenterna är idag blott en spillra av vad de var för några decennier sedan, men fortfarande finns förlag som tillhandahåller läromedel av hög kvalitet.

Vid val av läromedel till implementering av den ovan skissade reformen vore det av stort värde om läromedlen fanns tillgängliga i såväl analogt som digitalt format. Få producenter tillhandahåller idag den önskade produktmixen. Natur & Kultur, Liber och Sanoma kan till stora delar tillgodose behovet, men en genomgång av dagens läromedelsutbud visar att endast ett förlag mäktar med att erbjuda en komplett helhetslösning, och det är Gleerups.

Rolf Ekelund, filosofie magister, utbildad ämneslärare, tidigare läromedelsförläggare.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>