Hem NYHETER Nyhetsbrev från uppdragsutbildningen vid Karlstads universitet: Tema – Programmering för lärare

Nyhetsbrev från uppdragsutbildningen vid Karlstads universitet: Tema – Programmering för lärare

Publicerat av: Redaktionen

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom förskola och skola.

I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar som är på gång eller som vi nu tar emot anmälningar till.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.

Att programmera med workshops – ett komplement till Skolverkets webbkurs

Innehåll: workshopserie som Karlstads universitet genomför på uppdrag av Skolverket. Workshopserien är ett komplement till Skolverkets befintliga webbkurs ”Att programmera”. Genom workshops ges deltagarna möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter i programmering utifrån lärandemålen i webbkursen. Karlstads universitet erbjuder workshopserien utifrån tre programmeringsspår: Scratch, Micro:bit och Python.

Nyhetsbrev från uppdragsutbildningen vid Karlstads universitet: Tema - Programmering för lärare

Tema – Programmering för lärare

Målgrupp: i första hand lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9 och gymnasiet samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen.

I andra hand till lärare som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer och som vill lära sig grunderna i programspråken.

Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare.

Workshopserien är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer, i mån av plats. Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om deltagarna har gått webbkursen ”Om programmering” (en annan webbutbildning som Skolverket tillhandahåller inom programmeringsområdet) eller har motsvarande kunskaper.

Anmälan:  Som huvudman kan du beställa workshopserien region- eller kommunförlagd. Flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för fristående skolor kan också gå ihop för att beställa en regionförlagd kurs. Huvudmannen och lärosätet kommer överens om datum, tid och plats för de fysiska träffarna så att det passar båda parter. Som huvudman står du för lokaler och eventuella kostnader för förtäring, resor och vikarier.

Karlstads universitet tar emot bokningar enligt först till kvarn.

Kontakt: uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm, 0724-547 760

Introduktion: Programmering i textbaserad miljö, 5 hp

Innehåll: Kursen ger dig kunskaper i programmering i textbaserade miljöer för att du ska kunna arbeta med programmering i undervisningen. Du behöver inte ha förkunskaper i programmering.

Målgrupper: Matematiklärare i: grundskolans åk 7-9, specialskolans åk 8-10, kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Tekniklärare i: grundskolans åk 7-9 och specialskolans åk 8-10

Anmälan: Vi har fått 25 kursplatser från Skolverket. Som huvudman kan du beställa kursen som kommunförlagd kurs. Flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för fristående skolor kan också gå ihop för att beställa en regionförlagd kurs. Huvudmannen och lärosätet kommer överens om datum, tid och plats för de fysiska träffarna så att det passar båda parter. Som huvudman står du för lokaler och eventuella kostnader för förtäring, resor och vikarier.

Kontakt: uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm, 0724-547 760

Introduktion: Programmering i visuell miljö, 5 hp

Innehåll: Kursen ger dig kunskaper i programmering i visuell miljö och styrning av föremål och konstruktioner för att du ska kunna arbeta med programmering i undervisningen. Du behöver inte ha förkunskaper i programmering.

Målgrupper: Tekniklärare i grundskolans åk 4-9 och specialskolans åk 5-10, Lärare i: grundskolans åk 4-6, specialskolans åk 5-7, grundsärskolans åk 4-9, kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Matematiklärare i: grundskolans åk 7-9 och specialskolans åk 8-10

Anmälan: Vi har fått 25 kursplatser från Skolverket. Som huvudman kan du beställa kursen som kommunförlagd kurs. Flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för fristående skolor kan också gå ihop för att beställa en regionförlagd kurs. Huvudmannen och lärosätet kommer överens om datum, tid och plats för de fysiska träffarna så att det passar båda parter. Som huvudman står du för lokaler och eventuella kostnader för förtäring, resor och vikarier.

Kontakt: uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm, 0724-547 760

Sök statsbidrag!

Skolhuvudmän kan söka statsbidrag för sina lärares kompetensutveckling. Statsbidrag är ett sätt att ge statligt ekonomiskt stöd till specifika insatser i skolan.

Utvecklingsprogram för skolutvecklare

Utvecklingsprogrammet för skolutvecklare innehåller tre fördjupningskurser om vardera 5 hp där Institutionen för pedagogiska studier och Rektorsutbildningen samarbetat med Karlstads universitets uppdrags AB kring utformningen av kursernas innehåll. Kurserna vänder sig till lärare i hela landet. Ladda gärna hem den bifogade broschyren och se filmen där vår uppdragskoordinator presenterar kurserna.

Kontakt: uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm, 0724-547 760

Lärarlyftet hösten 2021

Under hösten 2021 återkommer Karlstads universitet med kurser inom Lärarlyftet. Skolverket öppnar nu upp för kommun- och regionförlagda kurser. Kontakta vår uppdragskoordinator för mer information. Kursanmälan startar i mars.

Kontakt: uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm, 0724-547 760

Kontakt med uppdragsutbildningen

Vill diskutera uppdragsutbildningar för skola och förskola kontaktar du Pia Sundgren Storm, uppdragskoordinator hos Uppdrags AB vid Karlstads universitet, tel 0724-547 760, pia.sundgren-storm@kau.se

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Bolaget förmedlar ett hundratal uppdrag per år vilket bidrar till universitetets externa finansiering med cirka 58 MSEK.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>