Stor gala med DigiJag – en digital kognitivt tillgänglig lärmiljö

Forskningen visar att personer med intellektuell funktionsnedsättning är en av de grupper som står längst ifrån det digitala samhället.

Stor gala med DigiJag – en digital kognitivt tillgänglig lärmiljöDet är flera faktorer som samspelar och som vi behöver förändra.

Det handlar om möjligheten till livslångt lärande, tillgång till anpassade program, digitala verktyg och nätverk. Det handlar också om kunskap och kompetens hos omgivningen, i skolan, inom LSS-verksamheter och anhöriga.

Sedan 2018 har deltagare på kursen Anpassad IT vid Mora folkhögskola varit delaktiga att ta fram den unika lärplattformen DigiJag. DigiJag är plattformsoberoende och kan användas i datorn, i surfplattan eller i mobilen. I DigiJag kan verksamheten, skolan, gruppbostaden, dagliga verksamheten eller föreningar lägga in appar och material. Snart finns också Zoom i DigiJag för att lättare kunna ha kontakt digitalt.

Under Galan kommer vi visa lärmiljön DigiJag, vad digital delaktighet kan betyda och hur DigiJag utvecklats tillsammans med användare. Vi kommer också få höra beslutsfattare, forskare och pedagogers syn på vad som kan göras åt det digitala utanförskapet. Och inte minst sjunga och dansa tillsammans.

DigiJag-projektet har pågått i tre år, Riksförbundet FUB har varit projektägare i samverkan med Mora FolkhögskolaBegripsam AB och Axesslab. Projektet är finansierat av Arvsfonden.