Svenska lärosäten lanserar kursplattform för yrkesverksamma

Nu lanserar Högskolan Väst, Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola och Örebro universitet en webbplats för gemensam marknadsföring av högskolekurser speciellt anpassade för yrkesverksamma inom industrin.

Svenska lärosäten lanserar kursplattform för yrkesverksamma 1Även intresse- och branschorganisationerna Swedsoft och Teknikföretagen deltar i projektet.

– Vi har erbjudit korta kurser för yrkesverksamma inom produktionsteknik sedan 2014. För att kunna erbjuda fler kurser och fler ämnesområden har vi nu tillsammans gemensamt utvecklat nya kurser. Samarbetet innebär att vi kan erbjuda fler ämnesområden och ge kursdeltagarna en mer holistik syn/helhetssyn på produktionssystem och nya tekniker inom industrins digitalisering, säger Kristina Eriksson, ansvarig för Högskolan Västs del i projektet. 

På webbplatsen www.learning4professionals.se kommer det att finnas information om till exempel kursinnehåll och kursstart samt länkar till respektive lärosäte. Det är även möjligt att söka efter kurser inom specifika ämnesområden och att prenumerera på information om nya kurser. Webbplatsen är ett resultat av samverkansprojektet Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion (KIT), som finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

– KIT är ett unikt samarbetsprojekt mellan fyra svenska lärosäten, där vi tillsammans har tagit fram kurser inom smart produktionsteknik och artificiell intelligens. Några av kurserna består dessutom av moduler från flera av de samarbetande lärosätena, säger Diana Unander, koordinator vid Linnéuniversitetet och huvudprojektledare för KIT.

– Vi har också redan testat att ge befintliga kurser från ett lärosäte på ett annat, allt för att göra vårt utbud tillgängligt på fler ställen i landet. Här blir den nya webbplatsen ett viktigt verktyg för fler att hitta rätt.

Enklare hitta vägar till kompetensutveckling

– Många svenska lärosäten erbjuder kurser som vänder sig till yrkesverksamma, men information om dessa kurser har aldrig tidigare samlats på en gemensam plattform. Vi är därför mycket glada att nu kunna lansera den nya webbplatsen, vilken kommer att göra det mycket enklare för yrkesverksamma och deras arbetsgivare att hitta nya vägar till kompetensutveckling, säger Stefan Eck, processledare vid Mälardalens högskola och delprojektledare för plattformen.

Inledningsvis omfattar webbplatsen kurser från de lärosäten som deltar i projektet, men i framtiden kommer även andra svenska universitet och högskolor att få möjlighet att informera om sina kurser för yrkesverksamma där.

– Det är inte alltid självklart att upptäcka möjligheter till kompetensutveckling bland svenska lärosätens utbud via antagning.se och den nya gemensamma plattformen samlar dessa kurssatsningar, säger Kristina Eriksson.