Martin Howe ger stöd och inspirerar pedagoger och elever att nyttja möjligheterna med digitala verktyg
Hem LOGITECH Martin Howe ger stöd och inspirerar pedagoger och elever att nyttja möjligheterna med digitala verktyg

Martin Howe ger stöd och inspirerar pedagoger och elever att nyttja möjligheterna med digitala verktyg

Publicerat av: Redaktionen

Sedan augusti 2022 är Martin Howe anställd för att leda arbetet med att utveckla användningen av digitala verktyg inom den pedagogiska verksamheten.

Martin har tilldelats ett projekt i Borlänge kommun där han på två modellskolor ska stötta elever och pedagoger i arbetet med Microsoft365.

Martin kan du berätta lite om dig själv?

Jag är lärare sedan 17 år, har mestadels arbetat som mellanstadielärare men även i en särskild undervisningsgrupp för barn med särskilda behov i Borlänge kommun . Dessutom har jag erfarenheter av att ha arbetat som speciallärare under ett antal år. Jag har ett stort och långvarigt intresse av att nyttja de digitala verktygen för att skapa ett lustfyllt och alternativt lärande, men även för att erbjuda en tillgänglig och inkluderande verksamhet.

Varför ville du bli lärare?

Det var inget drömyrke på något vis, utan anledningen till att jag hamnade på lärarutbildningen var för att jag vikarierade som förskolelärare under ett läsår. Det var nämligen min dåvarande chef på skolan som uppmuntrade mig till att söka mig vidare till lärarutbildningen. Jag läste gymnasieprogrammet Barn & Fritid men hade inte riktigt några tankar på att utbilda mig till lärare. Uppenbarligen måste min chef ha sett färdigheter i mitt sätta att leda verksamheten som hon ville försäkra sig skulle komma fler generationer till del.

Jag glad över att rektorn på skolan pushade och uppmuntrade mig till att ansöka till lärarutbildningen. Är verkligen nöjd över mitt yrkesval, det har varit väldigt många givande och roliga år.

Hur väcktes ditt intresse för IT och digitalisering?

Mitt intresse för IT och digitalisering väcktes under mina högskolestudier under tidigt 2000-tal. Det var där de digitala verktygen och arbetssätten blev en naturlig del av min vardag som student. På den tiden handlade det dock för det mesta om att använda ordbehandlingsprogram . I viss mån fick jag även möjligheten att använda dessa verktyg under min VFU (verksamhetsförlagd utbildning) tillsammans med de elever jag undervisade.

Det var egentligen under de år som jag arbetade i kommunens särskilda undervisningsgrupp  som jag lade grunden för den metodik och förhållningssätt som idag har blivit lite av mitt signum . Dvs. att använda de tekniska hjälpmedlen för att skapa en mer tillgänglig och inkluderande verksamhet. För mig handlar det väldigt mycket om att se potentialen i verktygen och hitta vägar fram till användaren ”på vilket sätt kan det här verktyget bidra i den här individens utveckling?”  men även för verksamhetens utveckling. Det drivet har jag haft med mig hela tiden, dels för egen del men även för eleverna inom min verksamhet.

Du är även grundare av företaget HoweITworkS. Där du bidrar till att stärka och utveckla användningen av digitala verktyg inom den pedagogiska verksamheten och hos företag . Kan du berätta mer om det?

Jag grundade mitt företag HoweITworkS för fem år sedan efter att personer i min omgivning uppmuntrat mig till att skapa möjligheten för fler att ta del av min erfarenhet och kunskap inom området. Sedan dess har jag genomfört utbildningsinsatser både i egen regi men även som konsult för ett flertal aktörer. För mig är det fantastiskt stimulerande att få möta andra verksamheter och möjligheten att få bidra till att utveckla och skapa förutsättningar även för andra. Jag delar bara med mig av det som jag själv har testat och som jag vet fungerar. Jag måste alltid tänka till och sätta mig in i uppdragsgivarens situation för att på så vis skapa det bästa för dem.

Att arbeta med utbildning och möta olika verksamheter är även ett sätt för mig att hålla mig uppdaterad med den senaste utvecklingen kring digitala verktyg och utifrån dessa se möjligheter till verksamhetsnytta. Därför är jag ytterst tacksam att jag idag har en arbetsgivare som precis som mig ser fördelar med detta.

Du har även tilldelats ett projekt inom Microsoft365 där du på två modellskolor skall stötta elever och pedagoger i arbetet med Microsoft365. Skulle du kunna berätta mer om detta projekt?

Sedan augusti 2022 är jag anställd för att leda arbetet med att utveckla användningen av digitala verktyg inom den pedagogiska verksamheten. Det är en fantastiskt offensiv satsning av Borlänge kommun och jag är hedrad över att vara den första personen som tilldelats denna tjänst!

I och med detta gick vi även med i Inkubatorprogrammet som Microsoft erbjuder. Det är ett skolutvecklingsprogram där vi ges möjlighet till samarbete med Microsoft men även med övriga skolor i programmet, både nationellt och globalt. Mitt uppdrag handlar specifikt om att jag skall bidra till användningen av tjänster och verktyg i Microsoft 365, vilken är den plattform som Borlänge kommun använder sig av.

I dagsläget arbetar jag tillsammans med två av kommunens skolor, de två modellskolorna är Paradisskolan och Gylle skola, där mitt uppdrag är att göra elever och personal mer förtrogen med datorn som redskap.

Det gör jag genom att vara en del av verksamheten för att på så vis kunna inspirera, stötta och utbilda. Den övergripande målsättningen är naturligtvis att denna utveckling ska leda till högre måluppfyllelse.

Denna tjänst är oerhört stimulerande och jag trivs verkligen med uppgiften. Särskilt roligt är responsen från kollegiet kring detta projekt, vilken har varit otroligt positivt! Personalen är väldigt tacksamma över att det är en möjlighet till kontinuerligt stöd och fortbildning, det är inte endast en ”happening”.

Vi kan se en väldigt positiv utveckling i verksamheten, inte minst när det kommer till ökad effektivitet i det kollegiala samarbetet, användningen av alternativa undervisningsmetoder men även tillgängligheten i undervisningen. Det har verkligen gett resultat och är så roligt att vara en del av.

Martin Howe ger stöd och inspirerar pedagoger och elever att nyttja möjligheterna med digitala verktyg

Martin Howe

Hur länge har projektet pågått och hur tycker du att det har gått hittills?

Projektet har pågått sedan augusti 2022, det var då jag tillträde tjänsten Jag tycker att det har gått väldigt bra. Det har varit en fin utveckling hos både elever och personal. Det har varit kul att få observera, stötta och finnas där för lärarna så att de vågar ta sig ann dessa verktyg. Det är väldigt viktigt att de känner att de får rätt stöd, det vill säga ett stöd som utgår från deras sätt att arbeta men även utmanar dem att ta sig vidare i utvecklingen.

Under projektet fick du även kontakt med Logitech som nu även har bidragit med deras verktyg. Hur fick du kontakt med dem och vad har det resulterat i?

Jag drivs ständigt av nyfikenhet och ambitionen att utveckla den verksamhet som jag ingår i, både för oss yrkesverksamma men särskilt för eleverna. I just denna tjänst har jag fått möjligheten att göra det utifrån nya perspektiv . Därför pratade jag med Logitech på en mässa och presenterade min ambition/vision om att erbjuda våra elever en alternativ lär- och arbetsmiljö.

Syftet var att ge eleverna möjligheten att variera sig när det kommer till arbetet med digitala verktyg, att inte endast vara begränsade till den ”lilla enheten” det vill säga deras personliga skoldator. I stället ville jag ge dem möjligheten att använda en arbetsstation där de fick tillgång till externt skrivbord, större skärm, mus och hörlurar.

Logitech nappade på idén och tillhandahåller sin hårdvara, det vill säga tangentbord, möss och hörlurar anpassade för denna målgrupp. Genom gemensamma kontakter presenterades idén för Acer och även dem ställde sig positivt till detta projekt och tillhandahåller de avancerade skärmarna som vi använder.

För någon elev handlar det kanske om att få stå och arbeta, för en annan om tillgången till stor skärm och för den tredje helheten med tillgång till alla dessa produkter som bidrar till att göra klassrummet till en unik arbetsplats. Oavsett behov hos individen är målsättningen att denna möjlighet ska bidra till positiva studier och resultat genom att vi erbjuder en alternativ lär- och arbetsmiljö.

Kommentar från Logitech: Elevhälsa är något som vi pratar mycket om på Logitech. Digitaliseringen ökar våra barns skärmtid. Att eleverna inte utrustas med externa hjälpmedel såsom tangentbord och headset, och att få skolor erbjuder varierande arbetsstationer för eleverna, gör att en hel generation riskerar att drabbas av arbetsrelaterade skador – innan de ens har hunnit börja arbeta. Så När Martin tog kontakt så var det självklart för oss att ställa upp i detta projekt.

Vilken feedback har du fått av lärarna och eleverna?

Jag upplever att det tog ett tag för verksamheten att komma i gång med att verkligen nyttja denna möjlighet  på en daglig basis, man var helt enkelt ovan med att möjligheten fanns. Men nu har man implementerat dessa arbetsstationer som en naturlig del i klassrummet och undervisningen.

Eleverna var lyriska över denna möjlighet. Föga förvånande, för vilken mellanstadieelev vill inte ha ett “gaming-setup” i klassrummet! Lärarna ställde sig direkt positiva till att delta i detta projekt vilket var både roligt men även en förutsättning för genomförandet.

Men som jag nämnde tidigare tog det tid att komma i gång, både på grund av att man som lärare var ovan med att denna möjlighet fanns i klassrummet men även för att de tillsammans med eleverna behövde hitta en struktur för hur detta skulle bli ett naturligt instrument i lär- och arbetsmiljön.

 Hur känns det personligen för dig att vara insatt i ett så viktigt och givande arbete?

Som jag nämnde tidigare är jag oerhört glad över att ha fått denna möjlighet och även bidra till min egen kommun. Jag hoppas och tror att detta arbete skapar förutsättningar för kommande generationer i Borlänge, för både elever och personal.

Det känns även viktigt att jag utifrån min kunskap och erfarenhet bidrar till en god balans mellan moderna- och traditionella arbetssätt. Dessutom känns det verkligen bra att få bidra till en positiv utveckling av mina kollegors yrkesutövande. Det är alltid lika roligt att höra dem berätta hur pass mycket mer effektivt de upplever sitt arbete  idag jämfört med tidigare. “Varför har vi inte gjort detta tidigare” är något som jag ofta får höra. Det tar jag som ett kvitto på att vi är på rätt väg!

Varför är det viktigt att andra kommuner bör ta efter?

Det är inte viktigt att andra kommuner tar efter just vår modell. Däremot är det oerhört viktigt att personalen får utbildning i de system som arbetsgivaren tillhandahåller för deras yrkesutövning.

Som jag tidigare nämnt är denna satsning av Borlänge kommun väldigt offensiv och redan nu kan vi se positiva effekter av detta. Det är något som bör intressera andra kommuner.

En framgångsfaktor är den faktiska närvaron av stöd i verksamheten. Stödet till kollegorna blir kontinuerligt, individualiserat eller alltid “hands-on”. En annan viktig aspekt är att jag själv har en bakgrund som pedagog med erfarenheter från flertalet olika verksamheter.

Men även de personer som ska leda denna utbildning behöver tid och möjlighet för att utveckla sina förmågor samt omvärldsspana. Då utvecklingen inom området går i rasande takt, är det därför väldigt viktigt med fortbildningsinsatser även för dessa nyckelpersoner. Blir man nyfiken på att ta del av konkreta exempel på hur jag arbetar kan man hitta mig på LinkedIn. Där delar jag nämligen med mig av det arbetet jag utför.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>