Pisa visar på vändande utveckling

Dagens rapport från den senaste Pisa-mätningen är mycket glädjande.

Den ger en signal om att det går att vända utvecklingen, säger Peter Larsson, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.IT-Pedagogen.se

– Men Sverige har fortfarande långt kvar till toppresultat, framhåller han. Det är en förutsättning för att svensk utbildning ska kunna skapa världsledande ingenjörer som i sin tur bidrar till att utveckla det hållbara samhället och att skapa nya jobb.

– De satsningar som regeringen aviserat kring matematik och teknik ger dock goda möjligheter för framtiden.

– Nu krävs fortsatta åtgärder för att ytterligare stärka skolan, lärarna och framför allt de som skolan är till för – morgondagens generation. Ett viktigt fokus är att fånga upp de elever som tidigt ger upp lärandets möjligheter, säger Peter Larsson.