Trollhättans Stad och Högskolan Väst: Vi tar samverkan till en ny nivå
Hem SKOLNIVÅEFTERGYMNASIAL UTBILDNING Trollhättans Stad och Högskolan Väst: Vi tar samverkan till ny nivå

Trollhättans Stad och Högskolan Väst: Vi tar samverkan till ny nivå

Publicerat av: Redaktionen

Under början av året anställdes två doktorander på avdelningen för samhällsbyggnad och samhällsutveckling på Högskolan Väst.

Doktorandprojektet genomförs i samverkan mellan Trollhättans Stad och Högskolan Väst.

Den befintliga personalen och deras kompetenser är i allra högsta grad en del av doktorandernas kunskapsbas.

Högskolan Väst har sedan länge samverkat med Trollhättans Stad och nu genomförs ett doktorandprojekt i arbetsintegrerat lärande med gemensam finansiering, med inriktning hållbar samhällsutveckling respektive hållbar samhällsbyggnad. I projektet ingår Jörgen Hansson, chef för enheten hållbar utveckling samt Johan Bengtsson, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen från Trollhättans Stad.

– För vår del handlar det främst om ett gemensamt lärande och utveckling av våra verksamheter i nära samverkan med den fantastiska resurs som vi har bara på andra sidan vägen. Det känns som en självklar del i vårt arbete att ha nära kontakter och utbyte med Högskolan Väst, säger Jörgen Hansson, chef för enheten hållbar utveckling.

Verksamhetsnära och relevant

Projekten möjliggörs genom att staden och högskolan finansierar doktorandprojekten gemensamt, till skillnad från mer traditionella projekt där finansiering till exempel sker med hjälp av medel från andra aktörer. Genom skapandet av två nya gemensamma doktorandprojekt varigenom den övergripande målformuleringen kommer från empiri intensifieras på så vis även samverkan från början till slut.

– En annan viktig del handlar om att den forskning som bedrivs på Högskolan Väst blir verksamhetsnära och relevant, där vi gemensamt kan diskutera och formulera frågeställningar till nytta för både akademi och verksamhet utifrån de utmaningar som samhället står inför, säger Jörgen.

”Aldrig kommit så nära arbetsprocessen”
Förutom en handledare från Högskolan Väst kommer även Jörgen Hansson och Johan Bengtsson vara biträdande handledare till doktoranderna i respektive projekt.

Trollhättans Stad och Högskolan Väst: Vi tar samverkan till en ny nivå– Vi tycker det fungerar väldigt bra så här långt med att vara ett helt handledarteam. Vi har i tidigare uppdrag varit med och finansierat doktorandtjänster men aldrig kommit så nära arbetsprocessen och diskussionerna. Det är lärorikt och intressant att mötas mellan staden och akademin i det här sammanhanget och vi har mycket att lära varandra. Högskolan Väst har öppnat upp för ett samarbete som är unikt och det är jättespännande, säger Jörgen och Johan.

Forskar med och inte på en verksamhet
Thomas Winman, prefekt för Institutionen för ekonomi och IT på Högskolan Väst, förklarar att projekten är “action-oriented”, det vill säga att det som framkommer i projekten kan tas i bruk med en gång. Det som utvecklas under forskningsperioden ska kunna komma verksamheten till gagn direkt och ligger till grund för det som behöver utvecklas, man arbetar iterativt. Han berättar att man har kunskapsmål gemensamt mellan högskolan och staden, man forskar meden verksamhet och inte  en verksamhet och den befintliga personalen och deras kompetenser får vara en del av doktorandernas kunskapsbas.

– Det här är att ta samverkan till en helt annan nivå. Det är värdefullt att ta bort gränserna mellan akademi och det omgivande samhället, här är kunskapsintresset det gemensamma. Vi möts kring det här kunskapsintresset, säger Thomas Winman.

Doktorandprojektet med inriktning hållbar samhällsutveckling tar utgångspunkt i bland annat samskapande samhällsutvecklingsprocesser, ett speciellt intresse riktas dock mot politiska strategier och ställningstaganden samt tjänstemäns diskursiva arbetsordningar i kommunal styrning speglat mot civilsamhällets aktörer.

Projektet som har inriktning mot hållbar samhällsbyggnad fokuserar på socialt hållbar samhällsplanering och riktas mot det kommunala arbetet att utveckla kunskap och lärande kring strategier och policys av fysisk planering för en socialt hållbar samhällsbyggnad. Båda projekten genomförs tillsammans med Trollhättans Stad vars övergripande mål är att utveckla kunskap om kommuners arbetsintegrerade lärande i frågor om integration, tillhörighet, jämlikhet, inkludering och demokrati.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>