Ungdomar arbetar för att förhindra skräp i sjöar och hav

Fimpar och skräp som slängs i våra rännstensbrunnar spolas rätt ut i vattendrag och hamnar till slut  och i Saltsjön  och  Järlasjön.

Ungdomar arbetar för att förhindra skräp i sjöar och hav 1Detta har sommarjobbande ungdomar i Nacka uppmärksammat genom att skapa asfaltsmålningar kring rännstensbrunnar på skolgårdar. Projektet är ett samarbete mellan Nacka vatten och avfall och Skolgårdsprojektet som drivs av Nacka kommun.

Under hela sommaren har sommarjobbande ungdomar från Nacka kommun arbetat med att bygga och måla lekmaterial på skolgårdar och förskolegårdar genom Skolgårdsprojektet.

Nytt för i år är att uppmärksamma att skräp i rännstensbrunnar hamnar i våra sjöar och hav samt att skapa källsorteringslådor till skolgårdarna.

Om Skolgårdsprojektet

I elva år har Nacka kommun drivit Skolgårdsprojektet där sommarjobbare bygger och målar ute på förskolor och skolor i Nacka. Projektet har blivit väldigt populärt och i år deltar 22 skolor och förskolor.

Nu är tredje periodens sommarjobbare ute och arbetar på de sista skolgårdarna för i sommar. Totalt har runt 200 ungdomar arbetat med Skolgårdsprojektet i sommar, tillsammans med sju arbetsledare.

Här börjar ditt hav

För att uppmärksamma hur vi kan påverka våra sjöar och hav har Skolgårdsprojektet målat asfaltsmålningar runt rännstensbrunnar på skolor och förskolor. Rännstensbrunnarna runt om i Nacka finns till för att regn- och smältvatten ska kunna rinna undan, men tyvärr slängs ett stort antal fimpar och skräp i rännstensbrunnarna vilket leder till att tungmetaller, kemikalier och plast leds ut i sjöar och vattendrag.

– Målningarna ger möjlighet till pedagoger att prata med eleverna om nedskräpningens påverkan på vårt vatten. Kanske kan målningarna även påminna föräldrarna om vad som händer om de tvättar sin bil på gatan, berättar Emma Ekström från Nacka vatten och avfall.

Sopsamlarmonster hjälper till med återvinning

För att göra återvinning lite roligare har Skolgårdsprojektet även byggt kreativa återvinningslådor med Sopsamlarmonster som visar de vanligaste fraktionerna. Alla Sopsamlarmonster finns att ladda ner på Nacka vatten och avfalls skolsidor.

Nästa vecka (vecka 33), arbetar ungdomarna sin sista vecka för denna sommar. På Skolgårdsprojektets Instagramkonto kan du följa deras arbete och se vad de har skapat ute på skolor och förskolor i Nacka under sommaren.