Dags att välja gymnasium!

Cirka 9000 niondeklassare i Stockholms stad ska snart göra sina gymnasieval för 2018. I Stockholms stad finns det 29 gymnasieskolor med 59 olika utbildningar.

Dags att välja gymnasium! 1Ett sätt att få mer information inför sitt val är att besöka årets gymnasiemässa den 23, 24 eller den 25 november.

Gymnasiemässan i Stockholm är alltid välbesökt av niondeklassarna inom Stockholms län, Håbo och Gnesta. Under fredagen kommer skolborgarrådet Olle Burell (S) att besöka mässan tillsammans med gymnasiedirektören Jan Holmquist från utbildningsförvaltningen.

– Stockholms stad har satsat på utbyggnaden av gymnasiet och till 2018 kommer det att finnas 894 fler platser än året innan. Sveriges största gymnasieskola Anna Whitlocks gymnasium öppnar och för att attrahera fler att vilja arbeta med barn startar nya pedagogikcollege, säger Olle Burell (S).

Stockholms stads utbud av gymnasieutbildningar är brett och man kan gå allt ifrån naturbruksprogrammet till spetsutbildningar så som film och regiprogrammet.

Nyheter inför hösten 2018
Till hösten 2018 kommer P A Fogelströms gymnasium att flytta in i de nyrenoverade lokalerna på Stigberget och starta naturvetenskapsprogrammet, samtidigt som Anna Whitlocks gymnasium öppnar med en kapacitet att ta emot upp till 2400 gymnasieelever inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och ekonomi samt det estetiska programmet.

På pedagogikcollege blir samverkan med arbetsliv och forskning centrala delar i utformningen av utbildningen. Eleverna garanteras jobb i staden efter yrkesexamen, men kan också välja att studera vidare på exempelvis förskollärarprogrammet.

Fakta gymnasieprogram och inriktningar

  • Stockholms stad erbjuder 17 nationella program, med 43 olika inriktningar samt 10 stycken spetsutbildningar, 5 introduktionsprogram och International Baccalaureate – programmet (IB-programmet). Totalt 59 utbildningar.

Lär mer om gymnasiemässan här.