2 000 gymnasieelever i framtidstankar

Under torsdagen var det fullt hus på campus. Ungefär 2 000 gymnasieelever från kommuner i Västra Götaland fanns på plats på årets utbildningsmässa.

2 000 gymnasieelever i framtidstankar 1Högskolan Väst arrangerar årligen en utbildningsmässa där gymnasieelever i regionen bjuds in för att träffa olika högskolor, universitet och organisationer. Under mässan kan man lyssna på spännande föreläsningar och informationspass samt att det finns ett antal aktiviteter att prova på. Mässan vänder sig till gymnasieelever och till allmänheten.

På plats vid årets mässa fanns utöver Högskolan Väst mer än tio andra lärosäten, ett antal arbetsgivare och andra utställare.

– Ni är vår framtid. Och vi kommer att behöva ingenjörer.

Det var ett av medskicken från Caroline Kjellin, Solution Manager Electric Propulsion, Volvo Cars, som fanns på plats för att berätta om hur Volvo utvecklar elbilar och vilken kompetens som då behövs. Hon var ditbjuden av de ansvariga för högskolans nya program inom elkraft inriktning fordon som startar i höst.

Här möter du fler röster: