Polyglutt skola – en flerspråkig pedagogisk boktjänst för F-3

ldre målgrupp och följa med på elevernas fortsatta läsresa och språkutveckling”, säger Camilla Bengtsson, produktägare för Polyglutt.

Polyglutt skola – en flerspråkig pedagogisk boktjänst för F-3 1I januari lanserar vi Polyglutt skola – en digital boktjänst med över 400 böcker. I Polyglutt skola finns bilderböcker, faktaböcker, lättlästa böcker och kapitelböcker inlästa på upp till 45 språk utöver svenska. I tjänsten finns även böcker med TAKK- och teckenspråksfilmer. Böckerna i Polyglutt skola har bild, ljud och text (på svenska). Ett stort antal böcker har även ljud på olika modersmål.

Inkludera fler elever med Polyglutt skola
Använd Polyglutt skola i din undervisning för att inkludera fler elever i undervisningen. Skapa egna bokhyllor med utvalda böcker anpassade till din undervisning. Som modersmålslärare får du ett digitalt verktyg med böcker inlästa på 45 modersmål. Det gör att du kan arbeta med samma bok som eleven läser på svenska.

”Helt fantastiskt att våra nyanlända elever får denna möjlighet att lyssna på texter på sitt modersmål och att även föräldrar till barn med ett annat modersmål än svenska kan lyssna på böcker tillsammans med sina barn. En verkligt bra resurs att använda både i hem och skola”, Marie Trapp, speciallärare på Släbro skola i Nyköping.