”Olika åsikter bland studenterna om att vara på campus”
Hem NYHETER Olika åsikter och frågor mellan studenterna om att vara på campus

Olika åsikter och frågor mellan studenterna om att vara på campus

Publicerat av: Redaktionen

I coronahanteringen har regeringen gett landets lärosäten en tydlig uppmaning att bedriva utbildning och examination på plats så långt det är möjligt, men att se över möjligheter till delvis distansundervisning.

Vi ställde några frågor till studentkårens ordförande på Högskolan Väst kring hur studentkåren upplever situationen hos de studenter man möter. 

Paulina Samuelsson, ordförande, hur upplever du att läget är just nu bland studenterna?

I dagsläget finns det olika åsikter som diskuteras inom studentgruppen. Det finns en viss oro för att campusnärvaron kommer bidra till en högre smittspridning, vilket lyfts fram av studenter som känner sig obekväma med att skriva tentamen eller delta i undervisning på plats. Att studenter från olika städer samlas för att skriva tentamen och sedan går ut till olika arbetsplatser där det finns personer i riskgrupper har belysts av de som har VFU-kurser under perioden.

Samtidigt lyfter andra studenter vikten av att ha kvar campusbaserade aktiviteter för den sociala samvaron och för ökad studiemotivation, och poängterar även att kvalitén blir högre vid campusförlagd utbildning. Flera studenter har nu efter en lång period äntligen fått träffa sina medstudenter igen och det finns en rädsla att vi ska gå tillbaka till ett läge likt tidigare som präglats av isolering och ensamhet.

”Olika åsikter bland studenterna om att vara på campus”

Paulina Samuelsson

Hur ser ni från kårens sida på regeringens uppmaning att bedriva undervisning och examination på plats?

Studentkåren har under den gångna tiden observerat hur pandemin och distansstudier präglat studenterna och kvalitén på utbildningarna. Utifrån detta ser vi på Studentkåren ett värde av att viss verksamhet bör fortsätta bedrivas på campus för att upprätthålla utbildningskvalitet. Digitala examinationer har också visat sig vara utmanande ur ett rättssäkert perspektiv jämfört med de examinationer som utförts på campus.

Då Studentkåren värnar om att examinationer ska genomföras rättssäkert och med hög kvalitet för att testa studenternas kunskaper finns det utifrån detta en vinst med att bedriva examinationer på campus. Vi ser även ett stort värde av möjligheten att undervisning sker på plats utifrån den ökade psykiska ohälsan bland studenter under pandemin som också påverkat studenternas studiemotivation och studieresultat.

Självklart vill Studentkåren även att Högskolan Väst tar sitt ansvar och anpassar salar och respekterar den distans som behövs för att kunna utföra examinationer på ett vis som inte bidrar till smittspridning. Att ge extra tillfällen för examination vid sjukdomsfall eller sprida ut stora studentgrupper ska tas i beaktning för att säkerhetsställa säkra examinationer.

Studentkåren har förtroendet att Högskolan Väst kan genomföra examinationer på campus på ett sätt som främjar kvalitén på utbildningen samtidigt som de följer de restriktioner som finns för högskolor. Studentkåren är även positiv till högskolans hantering utifrån den goda dialogen och relationen som finns där studenternas önskemål tas i beaktning.

Hur hanterar ni era egna aktiviteter i Studentkåren?

På Studentkåren följer vi de restriktioner som finns kring restaurangverksamhet och event och håller oss uppdaterade kring läget och eventuella förändringar. Restaurangverksamheten är begränsad till restriktioner gällande sittande sällskap, servering samt stängningstider. För alla event som sker i restaurang- och pubverksamheten krävs det ett giltigt vaccinationspass för gäster såväl som för vår ideella personal. Information om vad som krävs av gäster under eventen och vad som gäller kommuniceras på sociala medier och i informationsmaterial som ges ut i samband med event.

Just nu pågår Vårintroduktionen för nya studenter på Högskolan Väst där samtliga event har anpassats efter gällande restriktioner. Eventet genomförs utefter dialog med högskolan kring vikten av en samlingspunkt och introduktion för nya studenter i starten på sin studietid. Vi på studentkåren ser ett stort värde i att kunna erbjuda studiesociala sammanhang för studenter.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>