Edtechbranschen i ny rapport: ”Behovet av digitala tjänster för det livslånga lärandet är större än någonsin”
Hem UNDERSÖKNING Behovet av digitala tjänster för det livslånga lärandet är större än någonsin

Behovet av digitala tjänster för det livslånga lärandet är större än någonsin

Publicerat av: Redaktionen

Nu släpper Swedish Edtech Industry sin tredje branschrapport om svensk edtech:

“Marknadsöversikt och branschbarometer över svensk edtech – internationell tillväxt och ökat behov av livslångt lärande”.

En rapport som pekar på en växande global marknad, men också på en större efterfrågan av digitala tjänster för livslångt lärande här hemma.

Rapporten ger en översikt av edtechbranschen i Sverige, med en barometer över trender och hur edtechföretagen ser på framtiden.

Behovet av livslångt lärande är större än någonsin – svensk edtech har förutsättningar att bli ledande

Branscher som service, transport och handel har de senaste åren genomgått en snabb digital transformation och nya beteenden har i rekordfart etablerats. Detsamma gäller vården och utbildning. Hela yrkesgrupper behöver nu delvis andra kunskaper, kompetenser och kvalifikationer. Det menar Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry.

Edtechbranschen i ny rapport: ”Behovet av digitala tjänster för det livslånga lärandet är större än någonsin”

Behovet av digitala tjänster för det livslånga lärandet är större än någonsin, Jannie Jeppesen vd, Swedish Edtech Industry

– Det vi ser i omvärlden avspeglas i vår branschbarometer. En fortsatt ökad efterfrågan på edtechtjänster för att möta behoven av kompetensomställning och det livslånga lärandet. Vi ser trender av att företagen tar kliv ut på den internationella marknaden, där efterfrågan ökar i snabbare takt än här hemma. Andra tydliga trender är konsolidering och att rekrytering nu seglat upp i toppen som ett av de hinder företagen ser för sin tillväxt.

I Sverige har vi en unik mylla som våra edtechföretag vuxit fram ur, med trettio års erfarenhet av digitalisering av utbildning och lärande.

– Vi ligger långt fram i Sverige och har alla förutsättningar att driva på och faktiskt leda utvecklingen av flexibelt lärande. För ett litet kunskapsintensivt land som Sverige är vår förmåga att utveckla kunskap, kompetens och kvalifikationer avgörande för vår konkurrenskraft. Vi måste öka ambitionsnivån och tillsammans göra de nödvändiga satsningar som krävs. Självklart ska vi vara bäst på hela kedjan, säger Jannie.

Sverige behöver en nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande och skolan behöver sikta högre

Våra stora samhällsutmaningar som den digitala transformationen, den gröna omställningen och utvecklingen av vår välfärd har en gemensam nämnare: kompetensförsörjning. Ett område som skär genom flera politikområden, näringsliv-, utbildning- och arbetsmarknad och som idag tenderar att spreta åt olika håll.

Sverige behöver en samlande strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande så att vi får ordentlig kraft att möta våra samhällsutmaningar, något vi ser sker i våra grannländer. Här ingår även skolan, det är där grunden för den digitala kompetensen läggs.

Utan förnyad digitaliseringsstrategi för skolan blir det gungfly

Ett viktigt syfte med digitalisering i skolan är att bidra till en bättre och likvärdig utbildning för alla barn, elever och studenter Men här råder fortsatta brister i tillgången till digitala verktyg, i möjligheten att utveckla en digital kompetens som rustar för framtiden.

Vi har en nationell digitaliseringsstrategi som löper ut nu 2022 och det är avgörande att den förnyas och siktar högre för att komma åt de problem vi har med likvärdigheten idag och undvika lokala satsningar baserade på enskilda viljor, smak och tycken.

Nedslag i rapporten:

  • Branschen består huvudsakligen av små företag. En klar majoritet av medlemsföretagen omsätter under 15 miljoner per år och sju av tio medlemsföretag har färre än 25 anställda.
  • Det är en fortsatt optimistisk bransch, där i princip samtliga medlemsföretag tror på en ökad tillväxt kommande år, framförallt inom förskola/skola och B2B och nu även mer utanför Sveriges gränser.
  • Europeiska investeringar i edtech har aldrig varit så stor som nu, mycket på grund av pandemin som drivit på förändring och skapat nya behov.
  • Med små medel har Sverige förutsättningar att bli ledande i användning och utveckling av edtech, t.ex. genom satsningar på samarbetsmiljöer för testning och evidensmätning.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>