“Nu är vi top notch inom elevutveckling”
Hem NYHETER Carin Hansson: “Nu är vi top notch inom elevutveckling”

Carin Hansson: “Nu är vi top notch inom elevutveckling”

Publicerat av: Redaktionen

Hemmasnickrade lösningar och elever som inte förstod vad som förväntades av dem.

Det var vardagen för NTI Gymnasiet i Lund – tills de startade ett omfattande kvalitet- och förändringsarbete.

“Nu är vi top notch inom elevutveckling”

Carin Hansson, biträdande rektor och specialpedagog på NTI Gymnasiet och NTI Vetenskapsgymnasiet i Lund

StudyBee och deras Early Warning System samt elevapp blev avgörande komponenter.

“Det är som natt och dag. Från att vi använde oss av egna exceler för uppföljning av elevresultat till att ha ett digitalt verktyg som löpande autogenererar alla uppgifter i tydliga vyer för olika roller, är det väsentlig skillnad. Äntligen har eleverna förutsättningar att kunna ta eget ansvar och lyckas,” säger Carin Hansson, biträdande rektor och specialpedagog på NTI Gymnasiet i Lund.

Från “mys-skola” till måluppfyllelse

Det var för fem år sedan som NTI Gymnasiet startade ett omfattande förändringsarbete för att komma till rätta med det som Carin Hansson kallar “mys-skola” det vill säga fokus på trivsel framför seriöst lärande och måluppfyllelse. Alltför ofta låg förklaringarna till misslyckande bortom det egna ansvaret. Man pekade på brister hos eleverna eller andra yttre faktorer.

Som ett led i detta deltog skolan i det treåriga FoU-programmet “Lärares praktik och profession” där lärare fick handledning i ett forskningsbaserat arbetssätt för att i högre utsträckning kunna formulera och lösa sina egna problem.

“Detta blev en oerhört viktig grund där vi delade ett gemensamt fokus på elevperspektivet och elevhälsa,” säger Carin Hansson.

“Nästa steg blev att byta ut våra digitala verktyg mot Google Classroom och StudyBee.”

StudyBee Mobile blev en revolution

Vid den tidpunkten använde NTI Gymnasiet ett LMS och ett parallellt eget system med excel-dokument. Excel-filerna innehöll listor över klasser och elever där de manuellt färgmarkerade i rött, gult och grönt hur elever låg till i olika kurser samt deras närvaro. I samma excel dokumenterades extra anpassningar. Early Warning System (EWS) var redan då centralt och i princip allt arbete på skolan utgick från den information som rymdes i dokumentet. Uppföljning utifrån kurs-, grupp-, individ- och lärare gjordes var tredje vecka.

“Det var värdefullt men tungrott och långsamt, och våra elever hade inte tillgång till informationen. Vi fick klippa ut de delar ur dokumentet som till exempel skulle visas för vårdnadshavare och enskilda elever,” förklarar Carin Hansson.

Med Google Classroom, StudyBee och framför allt elevappen förändrades allt. StudyBee har ett integrerat Early Warning System som automatiskt visar information i en vy med färgkoder. Detta sker utan fördröjning. Lärare kan välja att filtrera ut en enskild elev, en hel klass eller specifika grupper. Eleverna kan via elevappen följa sin utveckling och se exakt vad som saknas och vilka möjligheter till stöd och repetition som finns.

“Elevappen var en revolution! Proppen gick ur och inom en vecka såg vi en tydlig förändring och många elever fick snabbt full koll. Nu är det eleverna som ligger på lärarna att uppdatera status. De är också väl förberedda om de blir kallade till samtal med skolpersonal och deras motivation att bli “gröna” har höjts avsevärt,” säger Carin Hansson.

För elever med särskilda behov har elevappen varit direkt avgörande. Carin Hansson berättar om en elev med autism som varit hemmasittare i många år, aldrig läst ett mail och aldrig vågat prata med lärare.

“Eleven säger att StudyBee är det bästa som hänt honom. Nu kan han i lugn och ro följa sina studier och vågar skriva till sina lärare.”

Verktyget får eleverna att ta ansvar

Carin Hansson betonar att skolan jobbat extremt hårt för att skapa ett arbetsklimat och metoder som stöttar gymnasieskolans uppdrag – se till att elever lär sig ta ansvar, vågar föra sin egen talan och mogna som människor.

“Här är StudyBee ett oerhört värdefullt verktyg som tillmötesgår alla rollers olika behov och då inte minst eleverna. Det ger oss gåshud att se ungdomarna växa tack vare verktyg som är anpassade för dem.”

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>