Hem NYHETER Digitala läromedel hjälper elever i Helsingborg att bli bättre på matematik

Digitala läromedel hjälper elever i Helsingborg att bli bättre på matematik

Publicerat av: Redaktionen

Skolinspektionen identifierade nyligen att Svenska skolor behöver utveckla matematikundervisningen och lägga fokus på utforskande samtal och interaktion.

Som en del i arbetet med att nå en högre måluppfyllnad har några skolor i Helsingborg valt att använda digitala läromedel där elever får möjlighet att kommunicera matematik.

Digitala läromedel hjälper elever i Helsingborg att bli bättre på matematik

– Min undervisning bedriver jag med både appen och med en traditionell mattebok. Jag upplever att fler elever föredrar matteappen än matteboken.

De säger själva att det är snabbare att komma igång med appen och jag kan bara instämma. De kan sitta mer fritt med appen och är inte längre bundna till ett bord.

Två skillnader mellan app och bok är att appen är mycket mer visuellt mager i sin utformning än boken samt att bara en uppgift åt gången visas i appen. Jag upplever boken som svårläst och rörig i jämförelse med appen.

Detta upplever jag gynnar de elever som har svårt att sortera och filtrera en alltför omfattande information, säger Andreas Järund, grundskolelärare i matematik på Högastensskolan.

Matteappen räknar elever för hand, svaren rättas automatiskt och hela elevens uträkning skickas till läraren i realtid. Det möjliggör för lärare att följa elevernas kunskapsutveckling, oavsett ifall man arbetar i klassrummet eller på distans.

– Min kollega Peter och jag använder Matteappen genom att skapa övningar som följer lärobokens struktur. Eleverna får sedan välja mellan att räkna i boken eller i appen. Sista lektionen varje vecka sätter vi ihop ett ”veckotest” i matteappen. Syftet med detta är dels att eleverna får testa sina egna kunskaper och se om de har missat något väsentligt, samt att vi lärare snabbt ser vilka områden som eleverna inte har lärt sig ännu, säger Andreas Järund.

Bo Hyllén har arbetat som lärare och specialpedagog i Helsingborg i mer än 30 år, ungefär lika länge i grundskola som gymnasium.

– Detta innebär att jag har varit med på hela den digitala resa som skolan har gjort och som jag intresserade mig för tidigt, i synnerhet i specialpedagogrollen där det under 90-talet utvecklades hjälpmedel för elever med dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter med mera. Då var en del av arbetsuppgifterna att ge service till de elever som behövde stöd för att vara självständiga i sina gymnasiestudier. Nu är vi i en annan tid och elever med svårigheter behöver inte känna sig så annorlunda eller utpekade tack vare den digitala utvecklingen, förklarar han.

Då Bo Hyllén just nu arbetar som specialpedagog med särskild inriktning mot matematik ser han det som särskilt viktigt att sprida goda exempel på hur man kan använda digitala läromedel och hjälpmedel.

– När det gäller Matteappen ser jag många möjligheter att differentiera undervisningen så att den är inom elevens utvecklingszon, utan att den blir utpekande. Matteappen fungerar i många situationer, exempelvis repetitions- och variationssituationer. Matteappen kan vara en bra starter eller avslutning, eleverna har en instruktion på tavlan och går in i Matteappen och utför uppgiften medan läraren ser över vem som är där och samtidigt får en effektiv start av lektionen. Eleverna har kopplat på mattehjärnan när väl kommunikationen börjar. Som avslutning kan läraren lägga uppgifter i syfte att få återkoppling på lektionens innehåll och stoff till nästa lektion, berättar han.

Ibland har skolan en tendens till att tro för mycket på en speciell metod eller arbetssätt. Det viktigaste för en lärare är att bygga ut sin ”verktygslåda” så den är bred och som kan matcha alla de olikheter som finns i ett klassrum. Det är inte antingen eller utan både och, menar Bo Hyllén.

– I den digitala utvecklingen behöver pedagogiken och didaktiken vara i centrum, annars skapar inte en dator till varje elev något värde och det har väl IT i undervisningen redan bevisat. De skolor som inte har en plan med sin IT-satsning har snarare fått problem med ett-ett, säger han och fortsätter:

– De system som kommer få en plats i den framtida utvecklingen tror jag är de digitala verktyg som skapar något mer än en traditionell lärobok och som hjälper läraren att nå fram till alla elever.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>