Drömjobbare får pitcha hos Creative Dragons

Under sommaren startade läkarstudenten Ismael Hamoudi upp sin affärsidé om att skapa en app för att kartlägga elevers psykiska hälsa i grundskolan.

Drömjobbare får pitcha hos Creative Dragons 1
Ismael Hamoudi

Detta var en del i Bergslagens Sparbanks projekt Drömjobbet, där unga entreprenörer får chans att testa sina affärsidéer. Efter sommaren har Ismael fortsatt utvecklingen av appen och en prototyp är framtagen.

I samarbete med Örebro universitet har de även gjort en marknadsundersökning med elevhälsan på 10 skolor i Bergslagen och Mälardalen där man undersökt hur skolorna idag jobbar med frågan. Vanligtvis så sker det i pappersform 1-2 gånger per år. I Ismaels version, som inte bara är digital och väldigt pedagogisk för barnen med bilder och emojis, så är tanken att detta ska kunna kontrolleras varje vecka. På så vis får skolan, pedagoger och elevhälsan chans att snabbt kunna identifiera och ingripa om någon elev mår psykiskt dåligt. Möjligheten till effektiv uppföljning och statistik ökar också avsevärt. Samtliga tillfrågade ställde sig mycket positiva till Ismaels app.

Nu har Ismael, tillsammans med sex andra, blivit utvald att få pitcha sin idé inför Creative Dragons i Örebro. Creative Dragons är ett pitchevent som arrangeras i Örebro där entreprenörer får chansen att pitcha sin affärsidé inför en grupp investerare. Som arrangör av Drömjobbet är banken oerhört stolta att vår Drömjobbare Ismael får chansen och önskar honom Stort Lycka till!

I år sker pitcheventet digitalt och går av stapeln torsdag 10 december kl 17.00.