Naturnära laborationer med mobil naturskola

Nu rullar Fältlabbet – den mobila naturskolan som gör det möjligt för elever i söderort att utforska vad det är som växer, kryper och simmar i naturen nära skolan.

Naturnära laborationer med mobil naturskola 1
Naturskolepedagogen Charlotte Scherp Nilsson och Fältlabbet får besök av Iris Rytterbrant vid sjön Trekantens strand

Labbet har hittills varit fullbokat, men platser finns i november och i vinter.

Klasser i innerstaden och norrort har möjlighet till naturkunskap i fält vid Naturens hus vid Frescati och på Eggeby gård på Järvafältet. Nu, tack vare skåpbilen Fältlabbet, får eleverna söder om Söder liknande chanser att utforska sin närmiljö och lära sig mer om grunderna för hållbar utveckling.

Går svampen att äta? Hur klarar sig djur och växter på vintern? Och vilka rovdjur finns i håven? Det är exempel på frågor som eleverna får ta itu med när Fältlabbet och naturskolepedagogen Charlotte Scherp Nilsson möter dem i skogen eller strandkanten.

Labbets skåpbil är lastad med allt utforskandet kräver, från knivar till surfplattor. Och kanske viktigast av allt: bestämningsnycklar, pedagogiskt upplagda planscher där eleverna kan följa ett schema för att artbestämma insekter, växter eller svampar. På så vis har elever som Charlotte Scherp Nilsson tidigare arbetade med i Huddinge identifierat både gäddungar och vattensalamandrar.

Fältlabbet erbjuder klasserna olika lektionsprogram.

I ett program på tema nyckelpigor har eleverna fått bistå forskare vid Naturhistoriska riksmuseet med att ta bilder på så många som möjligt av Sveriges runt 60 nyckelpigearter.

– Eleverna fick hjälpa en forskare på riktigt, säger Charlotte Scherp Nilsson.

Fältlabbet har varit fullbokat under augusti, september och oktober, men platser finns i november och i vinter. Ett lektionsprogram som erbjuds är “Under ytan”, där eleverna två och två får håva in insekter och småfisk ur en sjö, hälla upp dem i plasttråg och undersöka dem med så kallade wifi-mikroskop, alltså mikroskop kopplade till surfplattor.

– De brukar upptäcka att en del insekter försöker äta upp varandra, säger Charlotte Scherp Nilsson.

Ett lektionsprogram i vinter heter “Vinterekologi” och handlar om hur djur och växter klarar sig på när det fryser till. Och till våren kommer “Under ytan” tillbaka, tillsammans med ett program på temat fåglar.