Hem NYHETER Eleverna förbereds för det digitala samhället

Eleverna förbereds för det digitala samhället

Publicerat av: Redaktionen

Sundsvalls kommun vill driva en utbildning i samtiden.

Därför tar digitaliseringen nu ordentlig fart inom Sundsvalls kommunala skolor.

Många av skolorna har köpt in fler digitala enheter till eleverna inför hösten. Ytterligare satsningar kommer att göras i form av utbildningar för lärare, skolledare och chefer.  ”Eleverna förväntar sig att skolan använder digital teknik eftersom den är en naturlig del av deras liv.” säger Katarina Eriksson, IT-strateg vid Sundsvalls kommun.

IT-strategi

Eleverna förbereds för det digitala samhället

Kommunen har under många år haft en IT-strategi för digitaliseringen av skolan, där pedagogiken står i centrum. Tillsammans med trådlösa nät vid skolorna och digitala klassrum har detta gett förutsättningar och en likvärdighet för utveckling av den digitala tekniken vid skolorna. Kommunen har också en gruppering som utbildar och stöttar pedagoger i Sundsvalls kommunala förskolor och skolor i användningen av IT som pedagogiskt verktyg. ”Mycket tack vare detta strategiska arbete har vi fått pris två år i rad, Guldtrappan, som en kommun i framkant inom den digitala utvecklingen”, säger Katarina Eriksson.

Nya kompetenser och färdigheter

Det digitala samhället kräver nya kompetenser och en större flexibilitet. Samhällsmedborgaren behöver vara aktiv och ta ansvar för att driva samhällsutvecklingen. Informationsflödet är oändligt stort och möjligheter till kommunikation och kontakter runt om i världen blir fler. Det innebär att vikten av källkritik och kritiskt granskande ökar. För att kunna vara en demokratisk medborgare måste du kunna förstå, använda och kritiskt granska digital teknik. Detta behöver vi förbereda eleverna på och då behöver vi hjälpa dem att utveckla nya kunskaper och färdigheter.

Inom matematiken kan till exempel svåra begrepp förklaras och visualiseras med hjälp av en dator. Men även om en dator snabbt kan utföra svåra beräkningar så måste eleverna fortfarande lära sig metoderna för att utföra beräkningar.

Inom slöjden kan till exempel dioder och smarta textilier användas tillsammans med traditionella material. Med ett ritprogram och 3D-skrivare kan elever själva designa till exempel knappar eller gångjärn till sina slöjdarbeten.

Inom kort kommer också nya läroplaner för förskolan med skrivningar kring digitalt lärande. Barn möter tekniken tidigt i sin vardag. Redan från 2-års ålder använder många barn idag Internet för att se på video, spela spel och använda läroappar. Då är det också självklart att den finns med i förskolan.

Digitala verktyg kan också vara till stor hjälp för elever med särskilda behov. Med hjälp av en dator eller smartphone kan eleven få hjälp med strukturen i sin vardag genom påminnelser. Många elever kan också ha problem med läsningen och kan då använda program för textuppläsning för att inhämta kunskapen. Många av specialprogrammen kan också vara till stor hjälp för resten av klassen och ger alla bättre förutsättning att lyckas i skolan.

Från strategi till konkreta resultat

Skolverket har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet och ny läroplan för grundskola/gymnasium där digital kompetens och programmering ingår. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Detta innebär förändrade arbetssätt för elever och lärare. Lärarna behöver få tid att utveckla, experimentera och reflektera över sin egen undervisning över tid. Vi behöver också, utifrån de nya styrdokumenten, fundera på vad vi vill att eleverna ska lära sig och få med sig för kunskaper som samhällsmedborgare. Fokus bör ligga på hur den digitala tekniken kan användas för att stödja pedagogiska och ämnesmässiga mål.

Ytterligare satsningar kommer att göras i form av utbildningar för skolledare och chefer inom digitaliseringens påverkan på samhället.  Det är viktigt att skolledaren vet vad digitaliseringen innebär för skolan och undervisningen för att kunna leda digitaliseringen i sin organisation.

Tekniken ett bra hjälpmedel för ytterligare möjligheter till lärande

Tekniken kommer att bli en naturlig del i undervisningen inom en snar framtid. Men det är viktigt att den digitala tekniken används för att stödja pedagogiska och ämnesmässiga lärprocesser och mål. Tekniken utesluter inte alla traditionella metoder, men rätt använt kan den lyfta undervisning och lärande till en ny nivå.

V-klass: ett nytt system för kommunikation

Elever och vårdnadshavare möts dessutom till hösten av ett nytt system för kommunikation med förskolan/skolan. Vi byter nu ut de gamla systemen och för in ett och samma system från förskola upp till Komvux i Sundsvalls kommunala skolor, säger Katarina Eriksson.

Det nya systemet heter Vklass och är en lärplattform för skolan där lärare och elever kan samarbeta, kommunicera och sköta sitt dagliga arbete.  Registrering av frånvaro, planering av läxor, prov och andra uppgifter underlättas för läraren.

Vårdnadshavare och elever kommer också genom en app att få tillgång till information som berör just dem, dygnet runt på ett lättillgängligt sätt. Det ger föräldrarna möjlighet att vara mer delaktig i skolarbetet och kan därigenom följa sitt barns utveckling.

Den nya lösningen kommer också att vara kopplad till Googles tjänster för skolan. Det innebär att läraren kan producera, dela och samarbeta tillsammans med eleven i realtid i dokument. Eleven kommer också åt sina arbeten oavsett tid och rum. Läraren kan skapa ett virtuellt klassrum där information ligger, inspelade filmer finns och eleven kan dela sitt material och kommunicera med sina klasskamrater. Genom att till exempel använda Google earth i geografiundervisningen kan eleven ”vrida och vända” på jorden, se dess förhållande till solen, olika klimatzoner  och ”åka” till spännande platser. Kommunen har skapat ett speciellt avtal med Google vilket innebär att elevernas information inte får användas av leverantören till andra ändamål och ingen reklam använd i miljön.

Så det händer otroligt mycket just nu när det gäller digitaliseringen av skolan, och det finns en stor positiv vilja och drivkraft för skolutveckling på alla nivåer i Sundsvalls kommun, säger Katarina Eriksson.

Vi har Politiker och ledning som är medveten om utmaningarna, ambitiösa och ansvarstagande skolledare, skickliga och engagerade pedagoger och inte minst kreativa och nyfikna elever

Vi jobbar för en skola i samtiden och för att skapa goda förutsättningar för personal och elever i våra skolor.

Ordförklaringar

Digitala enheter: Kan till exempel vara en dator, Chromebook eller lärplatta.

Google: Googles söktjänst är den mest kända sökmotorn. Men företaget har även andra tjänster som google Earth, Gmail, Google översätt.

Lärplattform: En webbaserad kursmiljö för kommunikation mellan vårdnadshavare, lärare och elever.

IT-strategi: En plan för att säkerställa och utveckla verksamheten med hjälp av IT

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>