Ådalsskolans digitaliseringsarbete uppmärksammas

Ådalsskolan har under snart ett decennium varit en pionjär inom digitaliseringen av svenska skolan.

Ådalsskolans digitaliseringsarbete uppmärksammas 1
Peyman Vahedi

Skolan och dess personal har genom åren uppmärksammats under konferenser och föreläsningar samt nomineringar och priser.

Ådalsskolans fortsatta utveckling uppmärksammas i två forum inom kort genom en av rektorerna, Peyman Vahedi.

Nationella innovationsrådet

Den 30 september är Peyman inbjuden till det nationella innovationsrådets regionala möte med bland andra statsminister Stefan Löfvén och Anders Ygeman, digitaliseringsminister. Temat för mötet är hur Ådalsskolan ska bidra till demokrati och välfärd.

– Kompetensförsörjning är högsta prioritet för i princip alla inblandade. Hur ska vi få människor att vilja studera och dessutom välja branscher där det saknas kompetens och dessutom stanna kvar och vara friska i ett föränderligt arbetsliv? Det är en demokrati- och välfärdsfråga som heter duga, säger Peyman Vahedi.

IVA – Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Vidare har Peyman bjudits in till att vara med i styrgruppen i IVA – Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Digitalisering – möjliggörare i framtidens välfärd som leds av Peter Larsson. Peter Larsson har på regeringens uppdrag utrett frågor kring välfärdsteknik inom äldreomsorgen. I styrgruppen ingår nio personer i Sverige med gedigna erfarenhet av ledning och styrning inom myndigheter, samhällsinstitutioner och företag.

– Att delta i forum med så många kompetenta människor, som anses bedriva modernt ledarskap och tillhör toppskiktet i digitalisering i kombination med ledning och styrning, är ju givetvis hedrande. För mig personligen är främsta målet att få kommande steg utstakade för vår egen relativt lilla, men ack så framgångsrika, gymnasieskola i Kramfors, avslutar Peyman Vahedi.

Ett första webbinarium hålls den 1 oktober med temat ”Digitalisering möjliggörare i framtidens välfärd – men hur?” och kan ses via denna länk: