Ny flexibel ämneslärarutbildning startar hösten 2024
Hem UTBILDNING En ny flexibel ämneslärarutbildning startar hösten 2024

En ny flexibel ämneslärarutbildning startar hösten 2024

Publicerat av: Redaktionen

Fler lärare behövs, inte minst i norra Sverige.

Därför satsar Luleå tekniska universitet på en helt ny ämneslärarutbildning, med distansundervisning och stor flexibilitet.

Ämneslärarutbildningen är inriktad mot både högstadiet och gymnasieskolan och har flera valmöjligheter på kombinationer av ämnen, tack vare ett nytt samarbete mellan flera universitet och högskolor.

– Vi är otroligt glada över att kunna erbjuda en ny flexibel och distansanpassad ämneslärarutbildning. Vi vet att efterfrågan på utbildningen är stor både av samhället och blivande lärarstudenter. Studenterna får fler valmöjligheter och genom att ge utbildningen på distans underlättar vi dessutom för personer som vill studera till lärare att kunna bo kvar på hemorten, säger Maria Johansson, prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik på Luleå tekniska universitet.

Hösten 2024 startar Luleå tekniska universitet sin nya ämneslärarutbildning. Den nya ämneslärarutbildningen bygger på den starka tradition Luleå tekniska universitet har av att sätta lärarens profession och det praktiska arbetet i skolan i fokus.

Ny flexibel ämneslärarutbildning startar hösten 2024

Luleå tekniska universitet satsar på en helt ny ämneslärarutbildning, med distansundervisning och stor flexibilitet. Ämneslärarutbildningen är inriktad mot både högstadiet och gymnasieskolan. Foto: Shutterstock

En modell utvecklas där fyra lärosäten samverkar; Luleå tekniska universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet. Just nu pågår en utredning där regeringen ser över ämneslärarutbildningarna. Enligt regeringens direktiv ska utredaren se över både möjligheten att koncentrera utbildningen till färre lärosäten, och möjligheten till samarbeten mellan lärosäten. Samarbetet mellan Luleå tekniska universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet påbörjades redan innan utredningen startade.

– Vårt samarbete stärker utbildningens kvalitet och studenternas lärandemiljö samtidigt som det resulterar i ett effektivare utnyttjande av våra resurser. Nu skapar vi en modell som kan appliceras på många fler områden. Dessutom stärker vi den regionala lärarutbildningen så att lärare kan utbildas där behovet är som störst. Skolan och våra lärare är otroligt viktiga för hela samhällets utveckling och måste därför prioriteras, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Att behovet av lärare är stort i Norrbotten kan Marianne Stöckel vittna om. Hon är gymnasiechef för Lapplands Gymnasium som hör till Lapplands kommunalförbund och ansvarar för gymnasieskolorna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala.

– Vi har redan idag behov av lärare i flera ämnen och ser ett ännu större behov i framtiden, bland annat på grund av pensionsavgångar. Ska vi bli fler invånare i samband med den gröna omställningen kommer dessutom behovet att öka ännu mer. Jag tänker att det är väldigt värdefullt att blivande lärare kan studera på hemmaplan. Det kommer gynna vår verksamhet och göra det lättare att rekrytera. Varenda lärare är otroligt viktig för oss, säger Marianne Stöckel.

Om nya ämneslärarprogrammet:

Till den nya ämneslärarutbildningen söker blivande studenter in på ett ingångsämne som också blir förstaämne – matematik, samhällskunskap eller svenska. Utbildningen börjar med två års studier med kurser inom ämnen, utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning. Inför utbildningens tredje år väljer studenterna andraämne, som kan läsas vid något av de samverkande lärosätena. Efter tre års studier väljer studenten antingen alternativet att studera ytterligare ett år för examen mot skolår 7–9 eller två år till för examen mot gymnasieskolan. Studenter på utbildningen kan läsa på distans från hemorten, med ett begränsat antal campusförlagda veckor per läsår.

Samarbetet mellan lärosäten koordineras av Luleå tekniska universitet och medverkande är Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet. Utbildningsplanerna samordnas för att göra det möjligt för studenterna att läsa andraämne vid något av de ingående lärosäten. Dessutom pågår ett fördjupat samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Högskolan Dalarna om gemensamma kurser.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>