– Eleverna har inte tid att vänta på att svenskan ska komma ikapp utan deras första språk måste nyttjas genom den studiehandledning på modersmålet som de har rätt till.

Nyanlända exkluderade i praktiken - ny forskningMottagande lärare i ordinarie klasser behöver också bli medvetna om  behovet av att förklara språket i de ämnen de undervisar, säger avhandlingens författare Jenny Nilsson Folke.

Hennes forskning överensstämmer med UtvecklingsPortens erfarenheter att professionell studiehandledning på modersmål inte prioriteras för elever som behöver det.

En effektiv studiehandledning snabbar på elevens inkludering och möjlighet till framgång i skolan. Studiehandledning via fjärrundervisning skapar tillgång till alla.