Gleerups om sin inkluderande undervisning

Gleerups digitala läromedel är en av de kunder vi på ReadSpeaker är mycket stolta och glada över att leverera uppläst innehåll till.

Gleerups om sin inkluderande undervisning 1

Så här säger Gleerups vice VD Lars Åkerblom om samarbetet:

– För Gleerups är en viktig ledstjärna vid utvecklingen av digitala läromedel att vi vill bidra till att en mer inkluderande undervisning blir möjlig. En av de allra viktigaste aspekterna för ökad tillgänglighet för elever med funktionsvariationer är möjlighet att få text uppläst. I våra digitala läromedel är text-till-tal med hjälp av Readspeakers applikation en mycket viktig och ofta använd möjlighet. Användare av våra läromedel lyfter ofta fram Readspeakers talsyntes som något som används dagligen av elever.