Hem FORSKNING iPad gör eleverna mer motiverade

iPad gör eleverna mer motiverade

Publicerat av: Redaktionen

Nu är utvärderingen av stadens iPad-satsning klar och den är överlag  mycket positiv. I rapporten fastslås att en iPad kan ersätta datorn i de flesta situationer, utom möjligen vid ordbehandling. Men de kritiska rösterna är få. I vissa avseenden överträffar iPaden datorn. Det gäller i första hand batteritid, vikt och inloggningshastighet men även att kunna kombinera möjligheten att surfa, ta foton, spela in ljud och rörlig bild.

Under våren 2012 fördelades sammanlagt 2 285 iPads på 13 skolor i Stockholm, från förskoleklasser till gymnasieelever. Tyngpunkten lades på de yngre åldrarna.

Fördelningen till skolorna varierade: på vissa skolor hade någon eller några klasser en egen iPad, i andra var det två eller fler elever som delade på en iPad. I ytterligare andra fall har ämneslärare haft en egen klassuppsättning iPads för just sitt ämne.

IpadÖkar elevernas motivation

Utvärderingen gjordes genom en webbaserad enkät till lärare, gruppintervjuer med lärare, lektionsobservationer och inrapporterade uppgifter från skolorna. Skillnaderna mellan grupperna är genomgående små. Utvärderingen skulle besvara följande frågor:

  • I vilka lärsituationer kan iPad användas med framgång?
  • När kan en iPad ersätta en bärbar dator?
  • Ökar användandet av iPads elevernas motivation till att lära?

Utvärderingen visar att nästan nio av tio lärare tycker att det har blivit lättare att motivera eleverna med iPads. Nästan nio av tio lärare att det blivit lättare att motivera eleverna och omkring åtta av tio anser att det är lättare att låta eleverna välja mellan olika arbetssätt, ta egna initiativ eller samarbeta.

– Det har mig veterligt inte gjorts någon liknande utvärdering tidigare i Sverige. Jag gick igenom de internationella utvärderingar som fanns fram till i våras, och deras resultat överensstämmer ganska bra med mina, säger Jan Hylén som gjort utvärderingen.

Många goda exempel

Under rubrikerna Samarbete, Motivation, Kommunikation, Visualisering och Utökat och förbättrat lärande, ges flera framgångsrika exempel. Det är endast vid ordbehandling som datorn överträffar paddan, enligt rapporten. iPaden inte är lika enkel att skriva på som en dator, och att de ordbehandlingsprogram som erbjuds i iPaden är sämre. Några anser att det är svårare att hantera filer. Men de kritiska synpunkterna är få.

– Lite förvånad var jag över att det var så lite teknikstrul och att lärarna var så genomgående positiva. Men det tror jag mycket har att göra med dåliga erfarenheter från nuvarande IT-system. Jag tyckte också många snabbt hade hittat egna sätt att jobba med paddorna – ser man till bärbara datorer som introduceras så brukar det ofta ta längre tid, säger Jan Hylén.

Andra viktiga frågor för utvärderingen har varit: i vilka elevåldrar är iPaden ett lämpligt verktyg, vilka speciella problem och svårigheter orsakar arbetet med iPads samt vilka speciella möjligheter och fördelar medför verktyget?

Mer fortbildning till lärarna

Sammanfattningsvis slås det fast att en iPad kan ersätta en dator i de flesta situationer utom möjligen ordbehandling. Vidare är det viktigt att framhålla att iPaden kan kompletteradatorn i många sammanhang. Lärare och framför allt äldre elever jobbar gärna med de två båda parallellt.

Rapporten avslutas med några rekommendationer till Stockholms stad, som att Utbildningsförvaltningen uppmanas att fortsätta att uppmuntra stadens skolor att använda iPads, i kombination med datorer. Vidare rekommenderas ytterligare kompetensutveckling till lärare i pedagogisk användning av iPads och i bedömning.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>