Hem NYHETER Lärarförbundet kommenterar skolmyndighetsutredningen: Ja till regionalisering – nej till kommunalisering av specialskolorna

Lärarförbundet kommenterar skolmyndighetsutredningen: Ja till regionalisering – nej till kommunalisering av specialskolorna

Publicerat av: Redaktionen

Idag presenterade regeringens särskilde utredare, Kerstin Hultgren sina förslag för en omorganisering av dagens skolmyndigheter.

Lärarförbundet är kritiskt till delar av utredningen, men tillstyrker vissa delförslag.

Lärarförbundet kommenterar skolmyndighetsutredningen: Ja till regionalisering – nej till kommunalisering av specialskolorna

Johanna Jaara Åstrand

–Betydande delar av förslagen bör regeringen avstå från att gå vidare med, men det finns delförslag som är angelägna.

Det är framför allt viktigt med ökat statligt regionalt ansvarstagande för utveckling och uppföljning och en större regional samordning.

En regionalisering kan dessutom ge en ökad närhet och dialog som kommer vara positivt som stöd för skolhuvudmännen, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Utredaren föreslår att de specialskolor som idag ingår i Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, bör kommunaliseras. Lärarförbundet avvisar helt detta förslag.

–Regeringen bör inte under några förhållanden gå vidare med förslaget om en kommunalisering av specialskolorna. Deras särskilda kompetens riskerar att urvattnas om de inte styrs av en och samma huvudman. Regeringen bör överhuvudtaget vara varsam i ombildningen av myndighetsstrukturen så att stödet för elever med behov av särskilt stöd inte försämras. De stödinsatser som SPSM, ger idag måste säkerställas även framöver. säger Johanna Jaara Åstrand.

När det gäller utredningens förslag som rör lärares yrkes- och kompetensutveckling, så kallade professionsprogram avvisar Lärarförbundet utredningens föreslagna utformning av sådana program.

Lärarförbundet ser dock positivt på Kerstin Hultgrens förslag om ett särskilt institut som organisatorisk ram för professionsprogrammen.

–Arbetet med professionsprogram bör fortsätta med full kraft, eftersom regeringen redan fått ett gediget underlag genom det betänkande som den särskilde utredaren Björn Åstrand överlämnat till regeringen inom ramen för arbetet inom Nationell samling för läraryrket. Förslaget om en nationellt samordnande funktion för professionsprogrammen i form av ett särskilt institut är dock väl värt att beakta i det fortsatta arbetet, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Vad gäller utredningens förslag till bemanning för den föreslagna skolmyndigheten menar Lärarförbundet att bemanningen inte kommer att räcka till, åtminstone inte på kort sikt. Särskilt i en omställningsfas behöver det finnas personal och organisation så att stödet till verksamheterna inte blir lidande och att omställningen går så smidigt som möjligt.

– Det är viktigt att inte tappa kompetens om myndigheter ska avvecklas och regionaliseras. Vi har sett många exempel på att myndigheter som flyttar tappar både tempo och kunnig personal. Duktiga medarbetare måste tas omhand, det gäller inte minst de medarbetare som idag arbetar med rådgivning kring särskilt stöd. Om det sker för ovarsamma förändringar riskerar detta att gå ut över barn och elever. Det får inte hända, avslutar Johanna Jaara Åstrand.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>