Så kan skolor skapa en inkluderande Alla hjärtans dag

I dag är det Alla hjärtans dag vilket uppmärksammas av många skolor runt om i landet.

Den här dagen, precis som alla andra är det viktigt att tänka inkluderande så att alla barn känner sig Så kan skolor skapa en inkluderande Alla hjärtans dag 1sedda och delaktiga. Därför publicerar Friends varje år ett antal tips på hur skolor kan skapa en Alla hjärtans dag för alla.

– Låt eleverna vara med och diskutera om ni ska uppmärksamma alla hjärtans dag på skolan, och i så fall hur: Vad finns det för aktiviteter ni kan göra där alla känner sig inkluderade, och vilka bör ni undvika? Sedan ligger ju kärlek och vänskap nära varandra, så dagen i sig kan också vara en ingång till samtal med eleverna om vad det innebär att vara en bra kompis eller klasskamrat – både i skolan och på sociala medier, säger Olof Almqvist, metodutvecklare Friends.

Friends tips för en Alla hjärtans dag för alla

1. Se alla hjärtans dag som en anledning att prata med eleverna om vänskap och kärlek, t.ex. utifrån en film, en text eller en bild.

2. Alla på skolan, både elever och personal, gör ett alla hjärtans dag-kort och sedan får alla dra ett kort var.

3. Personalen skriver fina hälsningar till varje elev i klassen och delar ut.

4. Vik en del av dagen åt att arrangera gemensamma aktiviteter för alla elever, för att främja gemenskap och sammanhållning över årskursgränserna.