Stadsbiblioteket och NTI Gymnasiet samarbetar för ökad IT-kunskap

Representanter från NTI Gymnasiet Eskilstuna utbildar personalen från Stadsbiblioteket i Eskilstuna i IT-säkerhet.

Stadsbiblioteket och NTI Gymnasiet samarbetar för ökad IT-kunskap 1
NTI Gymnasiet Eskilstuna utbildar personal på Stadsbiblioteket

Syftet är att öka kunskapen om riskerna med öppna nätverk.

Den 3 och 10 maj håller IT-lärare tillsammans med elever från NTI gymnasiet i Eskilstuna en IT-säkerhetsutbildning för bibliotekets personal. Utbildningen ska öka kunskapen om vilka risker det kan finnas med ett öppet nätverk, samt vilket skydd som behövs för att förebygga och förhindra hot och intrång. Utbildningen inkluderar grundläggande delar inom IT-säkerhet samt exempel på “man of the middle-attack” som cyberkriminella ofta använder sig av för egen vinning.

– Frågan om IT-säkerhet är högaktuell och väldigt viktig, inte minst för bibliotek som i allt större utsträckning digitaliseras och samtidigt ska vara tillgängliga för allmänheten, säger Carina Gerebo som är biträdande rektor och initiativtagare till projektet tillsammans med sin yrkeslärare Hang Son Kastari på NTI Gymnasiet i Eskilstuna.

– Vi är glada för detta samarbete där våra kunniga lärare och elever får dela med sig av sina kunskaper kring IT och säkerhet, säger Carina.