Digital utflykt i verkligheten

Anelja AdekovaEleverna på Thorildsplans gymnasium tar Stockholmskällan och sina nya datorer till hjälp när de undersöker Stockholms stadsdelar – och Roms.

Sedan tio år tillbaka ägnar andraårseleverna på Thorildsplans gymnasiums samhällsprogram, stora delar av sin vårtermin åt projektet Stad i Europa . I grupper om fyra undersöker och tar eleverna fram uppgifter om en av Stockholms stadsdelar för att i projektets slutfas, göra motsvarande studie av en jämförbar stadsdel i Rom.

I sitt arbete använder sig skolan av Stockholmskällans material.

– Stockholmskällans samlingar av kartor, texter, bilder, filmer och annan fakta är mycket användbara för oss, berättar Antonio Serra, lärare i geografi, historia och religionskunskap.

Eleverna besökte Gröndal och Rom

I år har en av grupperna studerat Gröndal. Vid tre tillfällen har eleverna besökt stadsdelen och jämfört sitt insamlade historiska material med dagens verklighet

– Att alla elever sedan en tid har en egen bärbar dator har inneburit en stor logistisk vinst för oss, säger Antonio Serra.

Efter projektredovisningen i mars var det dags för höjdpunkten – resan till Rom. Där fick Gröndalsgruppen studera Garbatella, en romersk arbetarstadsdel från 1920-talet. En av deltagarna var Sara Arach.

– Jag tycker om att arbeta i projektet. Det är skönt och kul att komma ut och röra på sig utanför klassrummet. Och det är klart att Rom-resan motiverar oss. Den gör projektet ännu roligare, säger hon.

Helene Lumholdt

Läs hela artikeln i LÄRA Stockholm nr 3 2014.

Post Comment