Skolverket ger Hermods fortsatt förtroende

Hermods Distansgymnasium bedriver distansundervisning för svenska gymnasieungdomar som bor utomlands till följd av att deras föräldrar arbetar i utomlands.

Hermods har efter genomförd upphandling, utförd av Skolverket, fått fortsatt förtroende att bedriva Skolverket ger Hermods fortsatt förtroende 1gymnasieutbildning på distans för dessa ungdomar.

Hermods har sedan 2014 ansvarat för distansundervisningen för svenska ungdomar utomlands. Det nytecknade avtalet med Skolverket gäller minst två läsår, med start hösten 2017, och som mest fyra läsår till och med sommaren 2021.

– Det här är naturligtvis ett hedersuppdrag som innebär ett stort ansvar för oss på Hermods. Det är såklart extra tillfredsställande att vi fått uppdraget på kvalitetsmässiga grunder, säger Dan Larsson, biträdande rektor på Hermods Distansgymnasium.