Hem NYHETER Unik jobb- och utbildningssatsning i Dalarna

Unik jobb- och utbildningssatsning i Dalarna

Publicerat av: Redaktionen

Inför hösten 2017 genomför Högskolan Dalarna i samskapande med skolhuvudmännen i Dalaregionen ett pilotprojekt som innebär att studenter har möjlighet att finansiera sin lärarutbildning genom att kombinera arbete med studier, och av skolhuvudman erhålla lön.

Bristen på behöriga lärare ökar. Antalet elever och pensionsavgångar ökar samtidigt som behörighetskraven har skärpts med lärarlegitimation.

Detta drabbar inte bara eleverna, utan även de behöriga lärarna som finns idag får svårare att utföra sitt arbete.

Unik jobb- och utbildningssatsning i Dalarna

– Vi som huvudmän har inte agerat tillräckligt i denna fråga. Vi kan önska att staten hade utbildat fler lärare, att fler fullföljde utbildningen och att fler stannade kvar i läraryrket, men det läge vi är i nu kräver mer offensivt agerande av var och en av oss. Vi måste våga ta initiativet i de frågor vi kan påverka, säger Johan Svedmark gymnasiechef i Falu kommun.

Hösten 2016 samlades skolchefer från regionen, representanter från Högskolan Dalarnas lärarutbildning och Pedagogiskt utvecklingscentrum i Dalarna för att tillsammans hitta nya vägar för att hantera den problematiska bemannings-/rekryteringssituationen och för att säkra och utveckla kompetensen i regionen.

– Genom att samverka kan vi stärka förmågan att behålla befintlig personal och möta behovet av fler nya lärare. Vi kan tillsammans säkerställa att de lärare som examineras är bättre förberedda och rustade för det yrkesliv som väntar, säger Inga Lena Spansk ordförande i PUD-rådet.

För att säkra kompetensförsörjningen av lärare kommer det att behövas flera olika åtgärder.  En del i detta arbete är detta pilotprojekt. Iden bygger på att vi kombinerar ett “lärarutbildningskontrakt” med en arbetsintegrerad lärarutbildning. Projektet startar hösten 2017.

– Den här satsningen är ett av flera bra samarbeten mellan Högskolan och kommunerna där vi tar ett gemensamt ansvar för ett gott samhälle genom att bland annat öka antalet behöriga till ett av världens viktigaste yrken, säger rektor Marita Hilliges vid Högskolan Dalarna.

– Genom att utveckla en arbetsintegrerad lärarutbildning får vi även möjlighet att utveckla vår lärarutbildning och samtidigt ge studenterna förutsättningar att studera och stanna i regionen, avslutar Marita Hilliges.

Lärarutbildningskontraktet i kombination med  en arbetsintegrerad lärarutbildning innebär att lärarstudenten arbetar och studerar parallellt. Här finns två alternativ:

Grundskollärarutbildning 4-6 med inriktning mot NO/Teknik

Ett kontrakt/anställning mellan skolhuvudman och student upprättas. Kontraktet reglerar en heltidsanställning där deltidsarbete (50%) på en skola samt deltidsstudier (75%) på lärarutbildningen ingår. Under förutsättning att studenten fullföljer avtalet så erhålls en lön på lägst 18 000 kr/månad.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

För de som redan är verksamma som vikarier och obehöriga lärare men saknar en del i sin högskoleutbildning för att erhålla lärarlegitimation erbjuds en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) på 50%.

Denna kortare utbildningsväg kombineras med en anställning hos huvudman och anpassas utifrån den tidigare högskoleutbildningen, så att det skapas gynnsamma förutsättningar för att slutföra studierna, erhålla lärarlegitimation och samtidigt arbeta. För kommunen innebär detta en möjlighet att skräddarsy rekryteringen till de behov som finns inom olika skolformer och ämnen.

För mer information kontakta Bengt Ericsson, Chef Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) vid Högskolan Dalarna, 023-77 82 03, e-post bec@du.se.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>