​Nytt läromedel i SFI B!

Nu finns vårt nya läromedel i SFI B ute!

​Nytt läromedel i SFI B! 1Det är ett komplett läromedel som består av bok, lärarhandledning med pedagogiska tips, inspelade texter, ordlistor samt övningsuppgifter.

Texterna i boken utgår från autentiska språksituationer och det språkbehov författarnas elever gett uttryck för. De är dessutom tydligt indelade i genrer. Alla kapitel är indelade i en start- och en fortsättningsdel utifrån svårighetsgrad för att kunna passa både elever i början av B-kursen likväl som de elever som närmar sig C-kursen.

Boken är skriven av Karin Borg och Lina Landberg. Den är baserad på samtida forskning inom andraspråkinlärning och hur den grammatiska utvecklingen hos andraspråksinläraren sker samt på författarnas mångåriga erfarenhet som SFI-lärare.