​Tandsköterske-utbildningen i Umeå får högsta betyg

Under oktober 2019 genomfördes en kvalitetsgranskning av tandsköterskeutbildningen i Umeå och bedömningen blev ”Mycket hög kvalitet”, vilket är det högsta betyget som går att få.

​Tandsköterske-utbildningen i Umeå får högsta betyg 1
Övre raden från vänster: Karin Lidvall, utbildningsledare, Ulrika Funegård Hellsing, ordförande i ledningsgruppen, Åsa Eriksson, klinisk lärare. Nedre raden från vänster: Ann-Marie Nestander Andersson, klinisk lärare och Sara Hägglund, huvudlärare.

Tandsköterskeutbildningen i Umeå är samarbete mellan Region Västerbotten och Umeå kommun sedan många år tillbaka. Under 2019 genomförde Myndigheten för yrkeshögskolan, YH-myndigheten, en fördjupad kvalitetsgranskning av utbildningen.

Positivt för alla

Omdömet är bästa möjliga och något som bara cirka 15 procent av landets utbildningar når upp till.

– Detta är oerhört positivt för alla som dagligen jobbar med utbildningen och för alla studenter. Även för tandvården i länet är det bra att veta att framtidens tandsköterskor utbildas på allra bästa sätt, säger utbildningsledare Karin Lidvall, vid utbildningstandvården, Region Västerbotten.

De ansvariga för utbildningen, utbildningstandvården inom Region Västerbotten, Umevux och Umeå kommun, har tillsammans under många år aktivt arbetat för att utveckla utbildningens kvalitet och skapa en tandsköterskeutbildning i framkant.

– Utan det fantastiskt fina samarbetet och allas genuina engagemang skulle vi inte ha uppnått den här kvaliteten, säger Annika Svensson, ansvarig för Umeå kommuns yrkeshögskola och formell utbildningsanordnare.

Nio av tio får jobb

Nio av tio som går en yrkeshögskoleutbildning får jobb direkt efter examen och mer än hälften hittar sina framtida arbetsgivare redan ute på sin praktik, eller Lärande i arbete, LIA, som det kallas inom yrkeshögskolan. Det är en av framgångsfaktorerna som lockar allt fler till yrkeshögskoleutbildningar.

Idag har nästan dagliga kontakter med såväl branschfolk med behov av kompetens, som med blivande studenter som letar en bra utbildning.

– Yrkeshögskolan leder till jobb med goda karriärmöjligheter på relativt kort tid, säger Annika Svensson.

Populär utbildning

Tandsköterskeutbildningen är en 1,5-årig utbildning som varvar teori och praktik och där utvecklingsmöjligheterna inom yrket är goda. Varje ansökningsomgång lockar närmare 200 sökande,

– Att utbildningen nu även har fått ett kvitto på att den håller mycket hög kvalitet även i myndighetens ögon, lär inte minska intresset, säger Karin Lidvall.

I februari öppnar en ny ansökningsomgång för dryga trettiotalet nya studenter inför hösten 2020.

Mer information:
Karin Lidvall, utbildningsledare vid utbildningstandvården, Tandläkarhögskolan, Norrlands universitetssjukhus