14 blivande forskare vill bidra till bättre ämnesundervisning i skolan
Hem NYHETER 14 blivande forskare ska bidra till bättre ämnesundervisning i skolan

14 blivande forskare ska bidra till bättre ämnesundervisning i skolan

Publicerat av: Redaktionen

Under två dagar i förra veckan samlades 12 av de 14 doktoranderna från en nationell forskarskola på Högskolan Väst.

I forskarskolan fördjupar de sig inom sina respektive ämnen matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk och hur dessa ska läras ut och utformas i lärarutbildningen.

Allt med syfte att förbättra ämnesundervisningen i skolan.

– Det är verkligen kul att ses! Och att vi ses över våra ämnesgränser är särskilt nyttigt och lärorikt. Ofta är ju forskarskolor vanligtvis mer smala men här möts vi från olika håll, säger Per Blomberg från Högskolan i Halmstad som undersöker lärarstudenters pedagogiska ämneskunskap för att undervisa statistik i tidig skolålder.

Lena Almqvist Nielsen från Högskolan Väst instämmer:

– Vi hade ju fyra gemensamma kurser i början, under ett och ett halvt år, men nu är vi lite mer utspridda så desto mer värdefullt att ses. Jag ser det som en stor förmån att få vara med och skapa ny och praktiknära kunskap, säger Lena som vill bidra till att utveckla historieundervisningen på lågstadiet.

Bredvid oss står också Sofia Oldin Cederwall som varit lärare i 20 år på gymnasiet och som känner sig priviligierad att få studera ”på äldre dar”. Hennes forskning handlar om litterär kompetens i relation till TV-serier och om vilka kunskaper ungdomar får med sig när de samtalar om en gemensam TV-serie de sett.

– Alla vi här genomför praktiknära forskning och i förlängningen hoppas jag att det ska betyda något för den undervisande läraren. Jag skulle också gärna vilja se att man kunde utforma lärarrollen framöver så att man fanns både inom akademin och kunde utöva läraryrket.

Ämnesundervisningen i fokus

14 blivande forskare vill bidra till bättre ämnesundervisning i skolan

De vill alla bidra till bättre ämnesundervisning i skolan. Forskarkolan Käkk på plats i Trollhättan.

Bakgrunden till forskarskolan Käkk – Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum, handlar om att trenden i västvärlden de senaste decennierna varit att skolan och lärarutbildningen alltmer fokuserat på att utveckla mer allmänna och generella kompetenser såsom kritiskt tänkande, metareflektion och modelltänkande. Många menar att det har fått till följd att de mer tematiskt fokuserade lärarutbildningarna mer och mer bortser från ämnesdisciplinernas olika karaktär.

Detta kan leda till att lärarutbildningen, och i förlängningen skolundervisningen, blir urvattnad. I stället menar många att den formella vetenskapsbaserade kunskapen framtagen inom ämnesdiscipliner är skolans kärnuppdrag.

– I forskarskolan Käkk är just ämnesdidaktik i fokus, vilket innebär att undervisningen av ett specifikt ämne undersöks och belysas på olika sätt, berättar Jorryt van Bommel som är koordinator för forskaskolan Käkk – Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum, som genomförs i samverkan mellan Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst.

Matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk

De ämnen som man valt att fokusera på i Käkk är matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Doktorander som ingår i forskarskolan har alla olika ämnen och inriktning på sina forskarstudier. De har sin anställning på något av de tre lärosätena och är lärarutbildare inom olika ämnen.

Inom forskarskolan Käkk är ett av de centrala begreppen transformation. Begreppet handlar om hur kunskap från exempelvis akademin omvandlas när det införlivas i utbildningssystemet och därefter anpassas för en klassrumssituation. Vad händer i processerna när ämnesinnehållet omvandlas från lärare till undervisningssituation till att eleverna omvandlar det till sin egen kunskap?

I Trollhättan har de träffats tidigare, då inom ramen för en av de fyra Käkk-kurser som utgör en gemensam bas som är till för att få en fördjupning i forskarskolans inriktning. Denna gång anordnades ett internat på Högskolan Väst med fokus på Academic Writing. Därutöver tillkommer andra kurser enligt studieplanen.

– Internat och workshopar erbjuder en möjlighet att fokusera på gemensamma frågor och de utmaningar som doktorandstudier innebär. Här får doktoranderna delta i ett nätverk med forskare från de ämnesdidaktiska miljöerna på de tre lärosätena och med internationella forskare, berättar Jorryt van Bommel.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>