Alla lundabarn ska klara skolgången
Hem NYHETER Alla lundabarn ska klara skolgången

Alla lundabarn ska klara skolgången

Publicerat av: Redaktionen

Barn- och skolnämnden har nu tagit beslut om verksamhetsplan för 2023.

En av de viktigaste prioriteringarna för 2023 är att fortsätta arbeta med insatser för att motverka eventuella konsekvenser av migration eller begränsad utbildningsnivå hos föräldrarna.

Barn- och skolnämndens budgetram har för 2023 fastställts till 2 882 miljoner kronor. Budgetförändringen jämfört den verksamhetsplan med internbudget som barn- och skolnämnden beslutade om för 2022 motsvarar en ökning med 161,4 miljoner kronor (5,9 procent). Den ekonomiskt största satsningen 2023 är 25 miljoner kronor till ökad lärartäthet med syfte att säkra kvaliteteten och arbetsmiljön i grundskolan. Det görs också en satsning med 7 miljoner kronor på det så kallade förskolelyftet.

Alla lundabarn ska klara skolgången– Ökad lärartäthet och en riktad satsning på förskolan är två nycklar för att se till att bibehålla och utveckla kvalitén för Lunds förskolor och skolor. En annan viktig satsning är att säkerställa att alla personal i förskolan har tillgång till relevanta arbetskläder, säger Mattias Olsson (S) ordförande i barn- och skolnämnden och fortsätter:
– Målet är att alla elever ska stå väl rustade inför framtiden!

Det är en avgörande betydelse om barnet eller eleven klarar kunskapskraven i alla ämnen och blir behöriga till gymnasiet

Cirka 80 procent av eleverna i Lund har föräldrar med eftergymnasial utbildning: Forskning visar att detta är en av de viktigaste faktorerna för hur väl det kommer att gå i skolan för ett barn sett till kunskapsresultat.

– Varje barn som inte klarar skolan är ett misslyckande så därför är en av våra främsta prioriteringar detta år att säkerställa och fortsätta arbetet med det kompensatoriska uppdraget. Detta så att alla Lundabarn klarar skolgången och blir behöriga till gymnasiet, säger Jytte Lindeborg skoldirektör.

Skolresultaten i Lund är och har varit höga i jämförelse med rikssnittet både avseende genomsnittligt meritvärde och andel elever som blivit behöriga till gymnasieskolans nationella program. När det gäller skillnaden i kunskapsresultat mellan de elever som har gynnsamma förutsättningar och de elever som har sämre förutsättningar så ligger Lund under genomsnittet i landet. Utbildningsnivå samt utländsk bakgrund hos föräldrar är viktiga faktorer för om eleven har gynnsamma eller ogynnsamma förutsättningar.

Befolkningsprognoser, som gjorts tidigare, har antytt att antalet barn och elever i Lund kommer att öka under de närmast gångna samt kommande åren (särskilt vad gäller barn i förskoleålder). Utfallet, hitintills, har dock blivit det motsatta.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>