Artificiell intelligens drar på Årshögtid

På Umeå universitets Årshögtid den 19 oktober förläser flera nya professorer om artificiell intelligens och hur den påverkar oss människor.

Artificiell intelligens drar på Årshögtid 1
Frank Dignum är en av Umeå universitets nya professorer som på lördag kl. 11.00 föreläser om artificiell intelligens.

Andra ämnen är diabetes, höftproteskirurgi, skolans ledarskap, samisk litteratur och aktivitet, åldrande och hälsa. Dagen avslutas med högtidsceremonin då 8 hedersdoktorer promoveras, 18 professorer installeras, och två förtjänstmedaljer och tio priser delas ut.

Startskottet för universitetets Årshögtid går redan på fredag kl. 11.00. Då inviger överbibliotekarie Mikael Sjögren en utställning om 2019 års nya hedersdoktorer, professorer, förtjänstmedaljörer och pristagare på Universitetsbiblioteket. I samband med invigningen håller museichef Katarina Pierre ett föredrag med rubriken “Vad ska vi med konsten till”.

36 populärvetenskapliga föreläsningar

På lördag den 19 oktober följer ett späckat program av populärvetenskapliga föreläsningar, med start kl. 9.00 i MIT-huset och Naturvetarhuset. Av de 36 föreläsningarna kan man lära sig mer om hållbar energi, samarbete med AI, diabetes, överskuldsättning, historiens pussel, höftproteskirurgi, samiska studier, skolans ledarskap, autonoma system samt aktivitet, åldrande och hälsa.

– Vi är särskilt stolta över föreläsningarna som hålls av hedersdoktorer, nya professorer och pristagare. Det är lite unikt. I år är de lokaliserade i andra lokaler än tidigare år, nämligen MIT-huset och Naturvetarhuset. Det är fritt fram och gratis för alla intresserade att dyka upp på alla föreläsningar och programpunkter, säger ceremonimästare Charlotte Wiberg.