Hem SkolNivåEftergymnasial Utbildning Nya forskarskolor ska stärka lärarutbildningarnas arbete med digitalisering och ämnesdidaktik

Nya forskarskolor ska stärka lärarutbildningarnas arbete med digitalisering och ämnesdidaktik

Publicerat av: Redaktionen

Högskolan i Halmstad har tillsammans med nio andra svenska lärosäten tilldelats 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet, VR.

Pengarna ska användas till att utveckla en ny forskarskola, UPGRADE, för att stärka lärarutbildares förmåga att undervisa kring digitala teknologier i utbildning.

Nya forskarskolor ska stärka lärarutbildningarnas arbete med digitalisering och ämnesdidaktik

– Det känns helt fantastiskt, inte minst med tanke på hur aktuell och nödvändig forskning om skolans och förskolans digitalisering är, säger Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Halmstad, som varit drivande i ansökningarna om forskarskolor.

En nationell forskarskola

Utöver UPGRADE har Högskolan i samma utlysning från VR fått ytterligare två forskarskolor beviljade med cirka 40 miljoner vardera.

Forskarskolan UPGRADE – Lärarutbildning och skolans digitalisering är en nationell forskarskola som kommer att anta minst nio doktorander de närmaste åren. Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet och syftet är att stärka den digitala kompetensen i lärarutbildningarna och öka andelen lärarutbildare med forskarutbildning.

Forskarskolan kommer vid rätt tidpunkt, menar Pernilla Nilsson. Regeringens strategi för digitalisering av svenskt skolväsende ställer höga krav på alla som arbetar med och forskar inom skola och lärarutbildning.

– Vi tycker oss redan vara bra inom området digitalisering i lärarutbildningarna vid Högskolan i Halmstad, men vi har höga ambitioner och kan alltid bli bättre. Inom UPGRADE kommer en doktorand att placeras på Högskolan i Halmstad – det kan bli fler, då möjligheter öppnas för samfinansiering av ytterligare doktorander tillsammans med kommuner eller privata aktörer, säger Pernilla Nilsson.

Gynnsamma samarbeten i regionen

I Sverige är lärarutbildningarna väsentliga för lärarstudenter, men utbildningarna har också en strategisk betydelse för skolans och förskolans digitalisering. Under många år har dock lärarutbildningarna varit ett eftersatt område när det kommer till forskningsmedel, menar Pernilla Nilsson. Det finns därför stora behov av att öka andelen lärarutbildare med forskarutbildning för att dels stärka forskningsanknytningen i lärar- och förskollärarutbildningarna, dels öka antalet utbildningsplatser med bibehållen kvalitet.

– För Högskolan i Halmstads del innebär det att forskningsmiljön CLKS, Centrum för lärande, kultur och samhälle, kommer att ingå i forskarskolorna. Vi har goda samarbeten med kommuner i regionen och kommer nu att kunna starta ännu fler projekt som bidrar till att öka såväl skolans som lärarutbildningens kompetens inom ämnesdidaktik och det digitala området. Dessutom har vi DLC, Digitalt laborativt centrum, som blir en unik infrastruktur i forskarskolan, säger Pernilla Nilsson, som leder forskargruppen i det stora samverkansprojektet Framtidens digitala lärande i skolan (FDLIS).

Ytterligare två forskarskolor

Högskolan har, utöver UPGRADE, i samma utlysning från VR fått ytterligare två forskarskolor beviljade. Den ena är FontD, en nationell forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik för lärarutbildare, som organiseras av Linköpings universitet. Denna forskarskola bygger på långvarig samverkan där Högskolan i Halmstad redan i dag har en doktorand. Den andra forskarskolan, Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum, ligger inom ramen för det ULF-samarbete som Högskolan i Halmstad har tillsammans med Högskolan Väst, Linköpings universitet och Karlstads universitet.

Båda dessa forskarskolor har starkt fokus på ämnesdidaktik, vilket är en central del i lärarutbildningen. Här har Högskolan i Halmstad en stark position inom den praktiknära forskningen i det ämnesdidaktiska fältet, vilket gör Högskolan till en viktig part i att exempelvis ge kurser inom forskarutbildningarna. Även i de här forskarskolorna kommer vi att få finansierade doktorander på lärarutbildningen, menar Pernilla Nilsson.

– Alla dessa forskarskolor är mycket viktiga för lärarutbildningen. De skapar större möjligheter för våra lärarutbildare att forskarutbilda sig och ingå i forskningsprojekt. De stärker dessutom både vår lärarutbildning och vår forskningsmiljö, säger Marie-Helene Zimmerman Nilsson, docent i pedagogik, forskningsledare vid CLKS samt projektkoordinator för ULF inom Högskolan i Halmstad.

Nätverk och mer forskning

Genom att medverka i forskarskolor får deltagarna en naturlig tillgång till nätverk och den forskning som genomförs inom ramen för forskarskolan samt möjlighet att få egna frågor beforskade.

– Vi ser fram emot givande samtal med dem som ser möjligheterna, säger Pernilla Nilsson.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>