Hem NYHETER Extern granskning av arbetet med skolval och skolplaceringar är klar

Extern granskning av arbetet med skolval och skolplaceringar är klar

Publicerat av: Redaktionen

Skolvalet och skolplaceringarna inför höstterminen 2020 fungerade inte som de skulle och det orsakade problem för såväl enskilda elever, vårdnadshavare och skolor som för grundskoleförvaltningen.

Därför beställde grundskoleförvaltningen dels en intern och dels en extern granskning av arbetet med skolvalet och skolplaceringarna.

Extern granskning av arbetet med skolval och skolplaceringar är klar

Syftet med granskningarna var att ta reda på vad som har gått fel och hur vi kan åtgärda problemen.

Den interna granskningen var klar i somras och presenterades då för politikerna i grundskolenämnden.

Den externa granskningen är nu klar och resultatet visar på att bland annat otillåten påverkan har förekommit från såväl vårdnadshavare, chefer som politiker gentemot enskilda handläggare inom förvaltningen.

Otillåten påverkan

Den externa granskningen, som utöver att granska arbetet med skolplaceringarna och åtgärderna för att komma tillrätta med problemen, skulle även undersöka om det förekommit någon otillåten påverkan från politiker, chefer eller vårdnadshavare för att ändra skolplaceringar.
Resultatet visar på att bland annat otillåten påverkan har förekommit från såväl vårdnadshavare, chefer som politiker gentemot enskilda handläggare inom förvaltningen.

-Att otillåten påverkan förekommer i arbetet med skolplaceringar eller i samband med något myndighetsbeslut är givetvis helt oacceptabelt. Ingen handläggare ska utsättas för det i sitt arbete. Detta är en förutsättning för en rättssäker och likvärdig behandling av ärenden som gäller elever i Göteborgs Stads skolor. Det måste vi som förvaltning kunna garantera, säger Bengt Randén, grundskoledirektör.

Den externa granskningen har tittat på ett antal stickprov och bland dem finns det inget som visar på att de eleverna fått en skolplacering på ett felaktigt sätt på grund av otillbörlig påverkan.

Grundskoleförvaltningen kommer nu att genomföra ett antal aktiviteter för att motverka att problem med otillåten påverkan förekommer. Som en del i detta kommer förvaltningen att informera alla medarbetare och chefer om vad otillåten påverkan är och hur man som medarbetare och chef ska agera om man utsätts för det eller misstänker att det förekommer.

Andra brister som framkommer i rapporten

Rapporten visar också på övriga brister:

  • Skolvalsprocessen och skolbytesprocessen hanterades parallellt men hade olika styrning och ledning vilket bidrog till otydlighet i styrningen av helheten.
  • Styrsignalerna ändrades under det pågående arbetet vilket innebar att alla ärenden inte hanterats på ett likvärdigt sätt.
  • Enskilda elever kan ha särbehandlats till följd av en utökning av enskilda skolors kapacitet.
  • Det saknas samsyn inom grundskoleförvaltningen kring i vilken utsträckning handläggningen kan ta hänsyn till elevers särskilda skäl.
  • Avsaknaden av ärendehanteringssystem försvårade handläggningen. Vi bedömer att det finns risk för otillbörligt beslutsfattande, att central information har missats och att beslut har ändrats utan saklig grund.
  • Rätt till plats och önskemål om plats har till följd av otillräcklig kommunikation sammanblandats vilket kan ha inneburit att vårdnadshavare haft förväntningar som varit omöjliga att möta.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>