Forskningsanslag i mångmiljonklassen till Marie Cederschiöld högskola
Hem FORSKNING Forskningsanslag i mångmiljonklassen till Marie Cederschiöld högskola

Forskningsanslag i mångmiljonklassen till Marie Cederschiöld högskola

Publicerat av: Redaktionen

Anette Alvariza, professor i palliativ vård vid Institutionen för vårdvetenskap vid Marie Cederschiöld högskola, har tillsammans med Viktoria Wallin och Annica Lagerin från samma institution som medsökande, beviljats närmare 5 miljoner i forskningsanslag från FORTE.

Projektet syftar till att utvärdera en personcentrerad intervention, the Carer Support Needs Assessment Tool Intervention (C SNAT-I), på svenska ”Ditt behov av stöd”.
Forskningsanslag i mångmiljonklassen till Marie Cederschiöld högskola

Anette Alvariza, professor i palliativ vård vid Institutionen för vårdvetenskap vid Marie Cederschiöld högskola.

– Målet med projektet är att främja förberedelse, livskvalitet och hälsa för äldre närstående (≥65 år) som vårdar en partner (≥65 år) med multisjuklighet i det egna hemmet, säger Anette Alvariza och fortsätter: Med en klusterrandomiserad design i en primärvårdskontext kommer CSNAT-I att testas med multipla forskningsmetoder. Projektet kommer att genomföras i samverkan med forskare vid Sophiahemmet, Linnéuniversitetet och Karolinska Institutet. Dessutom ingår Äldrecentrum, Akademiskt primärvårdscentrum, anhörigkonsulent och närståenderepresentant i projektet.

Givet behoven hos äldre närstående som vårdar en äldre multisjuk partner i hemmet, vill forskarteamet undersöka om interventionen CSNAT-I ger effekter inom primärvårdsdriven hemsjukvård, något som inte tidigare undersökts.

– Projektet ligger väl i linje med nationella riktlinjer för ”Nära vård” där primärvården utgör navet i svensk sjukvård. Vidare knyter projektet tydligt an till Sveriges första ”Nationella anhörigstrategin” som syftar till att stärka närståendeperspektivet inom hälso- och sjukvård och omsorg och att tillse att tillgängligt stöd finns utformat efter behov, avslutar Anette Alvariza.

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>