Unikt forskningsperspektiv när Piteå kommun genomlyser fritidsutbudet för unga
Hem EFTER PLUGGET Fritidsutbudet för unga i Piteå utreds för att matcha ungdomarnas behov och önskemål

Fritidsutbudet för unga i Piteå utreds för att matcha ungdomarnas behov och önskemål

Publicerat av: Redaktionen

Unikt forskningsperspektiv när Piteå kommun genomlyser fritidsutbudet för unga

Ung 2.0 är en pågående studie av fritidsaktiviteter bland högstadieungdomar i Piteå kommun som genomförs tillsammans med forskare vid Luleå tekniska universitet (LTU).

Syftet är att jämföra fritidsutbudet för olika grupper av ungdomar samt i förlängningen bättre anpassa det till målgruppens behov.

Studien som pågår under hela 2022 är nu halvvägs och arbetet presenteras i samband med kultur- och fritidsnämndens möte 3 maj.

– Uppdraget från nämnden handlar om att utforska tjänsteutbudet för ungas fritid i Piteå. Vi vill veta hur ser det ut nu och hur ungdomarna vill ha det för att säkerställa att vi matchar behovet för målgruppen i de satsningar vi gör. Vi ser fram emot resultaten i studien och att ha en bra grund att utgå från, säger Elisabeth Lindberg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Unikt forskningsperspektiv när Piteå kommun genomlyser fritidsutbudet för unga

Fritidsutbudet för unga i Piteå utreds för att matcha ungdomarnas behov och önskemål.

Forskarna genomför studien i samarbete med kultur, park och fritid i Piteå kommun. Arbetet utgår från de ungas perspektiv och består av två delar, en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvalitativa delen av studien genomförs i form av samskapande workshoppar med elever i tre högstadieskolor i Piteå kommun med 15 till 25 elever från varje skola. Både tätortsskolor och landsbygdsskolor medverkar i studien. Ett viktigt fokus i uppdraget är mångfald och inkludering oavsett kön, etnicitet eller var i kommunen man bor.

– Det har under en längre tid funnits ett behov av en grundlig kartläggning av fritidsutbudet för unga i Piteå. Tillsammans med forskningsdelen från LTU får vi ytterligare perspektiv med analyser och metodik som gör att vi ännu bättre kan ta tillvara behoven, utveckla nya idéer och anpassa utbudet till våra unga, säger Micael Jonsson, kulturchef Piteå kommun.

Det kvalitativa arbetet genomförs i form av designmetodiken now-wow-how, en framtidsmetod som syftar till att utveckla nya idéer eller lösningar till sociala problem. Metodiken är specifikt användbar för deltagare som inte har erfarenhet av kreativt utvecklingsinriktat framtidsutforskande, såsom exempelvis unga och ungdomar. Tjänstedesign används i projektet som ett strategiskt verktyg med syfte för att förbättra ungdomars fritidsliv, öka inkludering och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Piteå.

Kommunens enkätundersökning Personligt ligger som grund

Det kvantitativa materialet består av en enkätundersökning från 2018 innehållande 794 enkätsvar från elever i årskurs 7 och 9 i Piteå kommun. Eleverna har svarat på frågor om hur de upplever sin fritid. Analysen har genomförts med beskrivande statistik och multivariata analysmetoder där olika egenskaper, till exempel kön, utländsk bakgrund och skolkontext har kombinerats för att upptäcka samband och mönster bland eleverna och bedöma vilka egenskaper som kan vara av betydelse för hur de uppfattar sin fritid och hur fritiden kan vara av betydelse för hur ungdomar mår.

I studien deltar Åsa Wikberg Nilsson, biträdande professor i design, Liv Jenny Sandberg, forskarstuderande i design och Mats Jakobsson, universitetslektor i arbetsvetenskap.
Från Piteå kommun deltar Annika Nordstrand, förvaltningschef kultur, park och fritid, Micael Jonsson, kulturchef, Anja Lundström och Elisabeth Lundman ungdomskonsulenter.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>