Nationell strategi för digitaliseringen av skolan nödvändig

Nationell strategi för digitaliseringen av skolan nödvändig. Ansvariga politiker måste ta fram en nationell strategi för digitalisering av våra skolor och förskolor.

Nationell strategi för digitaliseringen av skolan nödvändig
Matz Nilsson

Det kräver Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund i en kommentar till den senaste PISA-mätningen som visar att elever i svensk skola tappar i jämförelse med andra länder i digital problemlösning och läsförståelse.

– En klokt genomförd digitaliseringsprocess kan hjälpa oss att komma till rätta med en del av de problem som vi upplever i skolan idag. Den kan bli den brygga vi behöver för att komma ur den återvändsgränd av sjunkande resultat hos eleverna och växande känslor av otillräcklighet och stress hos professionen, där vi verkar ha fastnat, säger Matz Nilsson.

Strategin bör omfatta hur vi finansierar för en likvärdig digitalisering, nationellt stimulerar framtagandet av digitala läromedel, kompetensutveckling för att höja lärares och skolledares IT-kompetens samt följeforskning kring elevers digitala lärande.

– Sverige behöver inte uppfinna hjulet, vi kan blicka över sundet till Danmark som mycket framgångsrikt sedan flera år arbetat utifrån en nationell strategiplan för skolans digitalisering, avslutar Matz Nilsson.

Post Comment