En likvärdig skola? Den finns, om vi nyttjar resurserna rätt
Hem DEBATT En likvärdig skola? Den finns, om vi nyttjar resurserna rätt

En likvärdig skola? Den finns, om vi nyttjar resurserna rätt

Publicerat av: Redaktionen

Debatt: Elever i Sverige har försämrat sina kunskaper i både matematik och läsförståelse.

Vi är tillbaka på snarlika nivåer som 2012, då Sverige visade sina hittills sämsta resultat i dessa ämnesområden.

Det visar den senaste PISA-rapporten som kartlägger 15-åringars kunskaper i OECD-länderna. Rapporten visar också något mer: Skillnaden mellan de bästa och sämsta eleverna fortsätter att öka. Och de elever som är sämst blir allt fler.
Det rapporten inte visar är att insatser för att stävja problemet redan finns, men inte nyttjas.

– Det är väldigt viktigt att vi gör något åt de enorma skillnaderna som finns i kommunerna i dag. Det ska inte vara så att den kommun jag växer upp i avgör vilken skola jag får. Utan vi ska ha en jämlik skola, säger utbildningsminister Mats Persson (L) i en intervju med Studio Ett (Sveriges radio) och menar att en statlig skola är en del av lösningen.

Rätt till insats enligt lag
På Blekinge integrations- och utbildningscenter följer vi utvecklingen på nära håll och kan inte göra annat än hålla med: Vi måste tillhandahålla en likvärdig skola. En skola där huvudmännen har möjlighet att ge elever med behov av stöd den insats eleven har rätt till. Och insatsen ska vara likvärdig för alla elever, oavsett var i landet de bor. Men så är det inte i dag.

BIU stärker eleverna på rätt sätt
Vårt utbildningscenter ligger under utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun men verkar i över 50 kommuner i hela landet. Vi finns dock till för alla 290 och drivs helt utan vinstintresse. Vi ser till att de elever som behöver stöd för att klara av att nå sina kunskapsmål i matematik får det stöd de behöver. Vi ser till att de elever som behöver stöd att nå sina kunskapsmål i svenska får det. Detsamma gäller för alla ämnen. I alla skolformer.

Vi jobbar nära eleven och vi jobbar digitalt just för att nå elever i socioekonomiskt utsatta områden, eller i glesbygd. Just för att tillhandahålla kvalitativa insatser till alla elever, som har behov. Just nu bedriver vi även forskning i samarbete med Linnéuniversitetet, i syfte att se vilken skillnad det gör när eleven får en studiehandledningsinsats över tid.

Utbildade studiehandledare
Vi har utbildade studiehandledare som, tillsammans med lärare och elev, följer upp och lyfter fram de områden där eleven behöver stöd, som ser områden där eleven kan växa. Vi har personal som tar sig tid att sätta sig in i elevens situation, hitta luckor, stärka självförtroende och inlärning genom att ge insatsen antingen på elevens modersmål eller på lätt svenska.
Men allt för få kommuner nyttjar oss. I dagsläget.

Väntar för länge
– Det är för stor skillnad mellan skolorna. Man har gjort en kartläggning av vilka elever som behöver stöd men sen väntar man för länge med att sätta in stödet. Man väntar till högstadiet, säger Åsa Westlund, utbildningspolitiks talesperson (S) i samma intervju i Sveriges radio. Hon menar att större krav ska ställas på huvudmännen – att sätta in stödet för elever som behöver – i tid.

Uppmaning till beslutsfattare
Så huvudman: lever din skola inte upp till lagkravet? Är du en av de skolor som inte agerar i tid? Se då till att nyttja våra resurser. För vi finns till för er! Och politiker och beslutsfattare, oavsett politisk riktning: Stödet finns. Och kan sättas in i tid. Här och nu. På Blekinge integrations- och utbildningscenter, BIU, jobbar vi för likvärdiga insatser för alla kommuner i hela Sverige. Under ett knappt decennium har vi etablerat oss i 50 kommuner.

En likvärdig skola? Den finns, om vi nyttjar resurserna rätt

Elever som har svårt för matte och svenska i skolan får allt större problem med att hänga med – och får inte den hjälp de enligt lag har rätt till.

Men alla kommuner som har elever med behov behöver veta att vi finns. De behöver ha möjlighet att erbjuda insatserna utan att de kostar skolan skjortan. Hur gör vi då? Se till att studiehandledning online bekostas centralt under ett år, som ett test. För att faktiskt ge huvudmännen förutsättningar att leva upp till det lagstadgade kravet. Låt alla skolor i hela landet söka insatser av oss. Vi erbjuder individuellt anpassade upplägg och/eller kurser inom områden där vi vet att behov finns.

Våga testa så ser vi om kommande Pisa-undersökning ger ett annat utfall.

Faktaruta BIU

  • På Blekinge integrations- och utbildningscenter (BIU) pågår flera olika utbildningsprojekt som alla bottnar i att stärka individer i att förstå, hantera och komma in i de svenska samhällssystemen samt att nå kunskapsmålen i skolan.
  • I dagsläget arbetar ca 50 personer på BIU. Tillsammans behärskar personalen fler än 25 olika språk. BIU tillhandahåller främst digitala pedagogiska insatser. BIU arbetar över hela Sverige.
  • BIU är en enhet inom Ronneby kommun som ligger under utbildningsförvaltningen. BIU startade som ett, till stora delar EU-finansierat projekt, (finansierat av AMIF och Ronneby kommun). Tanken är att BIU i en framtid ska vara självfinansierat genom att kommuner och myndigheter i hela Sverige använder tjänsterna som finns och kommer att knytas till organisationen.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>