Hem PÅ GÅNG Organiseringen av skolmyndigheterna ses över

Organiseringen av skolmyndigheterna ses över

Publicerat av: Redaktionen

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en särskild utredare för att göra en bred översyn av ansvarsfördelningen och organiseringen av de statliga myndigheterna på skolområdet.

Syftet är att skapa en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur som på ett effektivare sätt än i dag kan bidra till en bättre skola.

En del av uppdraget är att utreda behovet av en ökad statlig regional närvaro för en mer jämlik skola. Särskild utredare är Kerstin Hultgren.

Organiseringen av skolmyndigheterna ses över

Myndigheterna ska ges goda förutsättningar att fullgöra de uppdrag som åligger dem. Det handlar ytterst om att barn och elever ska få den utbildning och det stöd som de har rätt till. Därför måste organiseringen av skolmyndigheterna vara ändamålsenlig.

Den särskilda utredaren ska bland annat föreslå hur statens stöd till skolutveckling, på ett så effektivt sätt som möjligt, kan komma huvudmän och verksamma inom skolväsendet till del. Vid behov ska utredaren föreslå en organisering av skolmyndigheter som innebär en regional närvaro. Utredaren ska också föreslå hur den statliga tillsynen av skolväsendet kan förbättras och organiseras så att nyttan för huvudmän, skolor och förskolor kan öka.

– Statens relation till skolan ska inte stanna vid inspektion och kritik. Staten ska kunna jobba nära skolan i samarbete med huvudmännen, inte minst för elever på skolor som har tuffa förutsättningar. Samverkan för bästa skola, där staten slutit avtal med huvudmän om skolutveckling på enskilda skolor, var första steget. Nu lägger vi grunden för ett starkare statligt stöd till fler skolor genom att titta på hur en regional organisation kan byggas upp, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

I utredarens uppdrag ingår även att föreslå hur kunskapsspridning och spridning av forskningsresultat kan komma verksamma inom skolväsendet till del på bästa sätt. Utredaren ska också föreslå lämpligt huvudmannaskap för Sameskolstyrelsen.

Kerstin Hultgren har tidigare bland annat haft tjänster som biträdande enhetschef i Utbildningsdepartementet och enhetschef i Skolverket. Hon har också arbetat som rektor och lärare.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>