Programmering med Matlab

Programmering med Matlab ger en introduktion till programmering och numeriska beräkningar.

Programmering med Matlab 1Boken är främst avsedd för förstaårsstudenter på teknisk högskolenivå, men kan även användas av andra intresserade.

Alla kapitel innehåller konkreta exempel och övningsuppgifter med fullständiga lösningar, vilket underlättar självstudier. Matlab är utmärkt för den som vill lära sig grunderna i programmering och ger också möjlighet till avancerad programmering. Syntaxen är enkel och beräkningsmiljön tillhandahåller all nödvändig funktionalitet.
Många högskolor och universitet använder Matlab för beräkningar och simuleringar, och studenter möter ofta programmet tidigt i utbildningen.