Var femte lärare saknar nödvändiga läromedel

Var femte lärare uppger att de inte kan köpa in de läromedel de behöver till undervisningen.

Var femte lärare saknar nödvändiga läromedel 1Det visar en ny rapport från Läromedelsförfattarna, båda lärarfacken och Sveriges tre största elevorganisationer. Rapporten pekar också på stora skillnader i hur mycket pengar olika skolor lägger på inköp av läromedel.

– Det är alarmerande att tillgången till läromedel är så bristfällig. Bra och uppdaterade läromedel är avgörande för elevers möjlighet att ta till sig kunskap, säger Per Kornhall, ordförande för Läromedelsförfattarna.

Var femte lärare, 18 procent, svarar att de inte kan köpa in ens de allra nödvändigaste läromedlen. Sex av tio lärare, 62 procent, svarar att de bara kan köpa in de nödvändigaste läromedlen. Endast 14 procent av lärarna svarar att de kan köpa in alla läromedel de behöver.

– De ekonomiska förutsättningarna skiljer sig enormt mellan olika skolor, vilket direkt drabbar elevernas lärande. Att inte investera i läromedel är att tumma på elevernas utbildning, säger Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer.

Enligt undersökningen råder det stora skillnader i hur mycket pengar olika skolor lägger på inköp av läromedel. Var femte skola, 21 procent, lägger mindre än 400 kronor per elev och läsår på läromedel. Samtidigt lägger en dryg fjärdedel, 27 procent, mer än 1000 kronor på varje elevs läromedel.

– Regeringen måste skärpa skollagen genom att slå fast rätten till läromedel. En procentsats av elevpengen bör även öronmärkas för inköp av läromedel, säger Per Kornhall.