Det digitala lärandets möjligheter – ny bok sammanfattar forskningen

Nu kommer boken “Det digitala lärandets möjligheter – att leda den digitala skolan”.

Boken har tillkommit som ett resultat av det treåriga projektet ”Det digitala lärandets möjligheter” där 13 högstadieklasser på fem skolor runt om i Sverige fått tillgång till kompetensutveckling, teknik och digitala läromedel för att genomföra en digitaliseringsprocess.

Boken “Det digitala lärandets möjligheter – att leda den digitala skolan” är skriven av forskarna Åke Grönlund och Matilda Wiklund och har tillkommit som ett resultat av projektet ”Det digitala lärandets möjligheter” som har drivits av Gleerups, Atea och Samsung under tre år, 2015–18.

Boken bygger på erfarenheter från projektet men kopplar även an till forskning om skolans digitalisering, dels till regeringens (2017) digitaliseringsstrategi för skolområdet och till Skolverkets läroplaner och råd till skolhuvudmän.

Bidrag till debatten om hur digitaliseringen ska genomföras

– Det här är inte en redovisning av projektet utan ett bidrag till debatten om hur digitaliseringen ska genomföras i skolan, med exempel från projektets skolor. Boken riktar sig framför allt till skolledare och skolhuvudmän, eftersom den handlar om att leda digitalisering. Men den bör också vara intressant för alla lärare, dels eftersom även lärarrollen i den digitala skolan diskuteras, dels för att ledningsfrågor har stor betydelse för lärarnas möjligheter att utföra sitt arbete, säger Åke Grönlund professor i informatik.

Viktiga förutsättningar i digitaliseringen
Tidigare forskning har visat att tillgång till teknik, kompetensutveckling och digitala läromedel är viktiga förutsättningar i digitaliseringen av skolan – något som var startskottet till projektet “Det digitala lärandets möjligheter”. 13 högstadieklasser på fem skolor runt om i Sverige har under tre år fått tillgång till kompetensutveckling, teknik och digitala läromedel för genomföra en digitaliseringsprocess.

Mer kunskap kring digitalt lärande
Syftet har varit att undersöka effekterna på lärande när digitala verktyg införs i skolan och se hur långt man kan komma i skolutvecklingen och förändringsarbetet på tre år, när de tre grundläggande komponenterna finns på plats. Målet med projektet har varit att skapa mer kunskap kring digitalt lärande i skolan, något som det har funnits väldigt begränsat med forskning inom.

– Jag hoppas därför att den här boken bidrar till nya samtal som i sin tur kan leda till ytterligare medveten och målinriktad förändring, skriver Annika Agélii Genlott, projektansvarig skolans digitalisering, SKL, i sitt förord till boken.