Var tionde barn i skolan känner sig ofta eller alltid ensam enligt Friends Novus-undersökning
Hem HÄLSA Var tionde barn i skolan känner sig ofta ensam enligt Friends Novus-undersökning

Var tionde barn i skolan känner sig ofta ensam enligt Friends Novus-undersökning

Publicerat av: Redaktionen

Friends Novus-undersökning Stöd och skydd (SOS) mot mobbning visar att barn i störst behov av stöd vid ensamhet och psykiska besvär inte upplever att det finns tillräckligt bra stöd att få.

Var tionde barn känner sig ofta eller alltid ensamma. Gemensamt för alla i undersökningen är att de inte vill lämnas ensamma med sina upplevelser vid ensamhet och psykiska besvär. Det är särskilt allvarligt eftersom stöd hjälper.

– Precis som ett positivt arbetsklimat främjar produktivitet och trivsel för vuxna, främjar starka relationer och en trygg skolmiljö bättre inlärning och trivsel för barn. Det är därför olyckligt att de barn som är i särskilt behov av stöd inte upplever att det finns bra hjälp att få, eftersom stöd hjälper, säger Hanna Rohani, legitimerad psykolog på Friends

Vidare visar siffror från Friends att nio procent, har ingen kompis som man kan prata med om man har problem. 34 procent av 10–18-åriga flickor och 18 procent av 10–18-åriga pojkar rapporterar återkommande psykiska besvär. Ju oftare barnen har varit utsatta för kränkningar, desto högre grad av psykisk ohälsa har de också rapporterat. Under det senaste årtiondet har även mobbningen i Sverige fördubblats och fler barn än någonsin känner sig ofrivilligt ensammaDessa barn löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa.

– Rapporten bygger på barns egna röster och visar på oroande siffror som måste tas på största allvar. Aldrig tidigare har svenska barn rapporterat så höga nivåer av psykisk ohälsa. Det är alarmerande. En trygg skolgång har en avgörande inverkan på barns välmående. Barn behöver må bra för att kunna ta till sig kunskap! Det handlar om vuxnas ansvar för barns trygghet, säger Hanna Rohani, legitimerad psykolog på Barnrättsorganisationen Friends.

Fakta ruta

Var tionde barn i skolan känner sig ofta eller alltid ensam enligt Friends Novus-undersökningStöd och skydd (SOS) mot mobbning är ett projekt som drivs av Friends, och som ska säkerställa att barn med erfarenhet av mobbning får det stöd och den hjälp de behöver. I den här rapporten redovisar vi vilket stöd barn vill ha vid mobbningssituationer. Datainsamlingen har gjorts av Novus på uppdrag av Friends. Samtliga data i rapporten har inhämtats under perioden 17–29 mars 2023 genom en kvantitativ enkätundersökning, och en kvalitativ undersökning, bestående av fokusgruppsintervjuer.

Ensamhet:

  • Nio procent av barnen känner sig ofta eller alltid ensamma.
  • Nio procent, har ingen kompis som man kan prata med om man har problem.

Psykiska besvär

  • 34 procent av 10–18-åriga flickor rapporterar återkommande psykiska besvär.
  • 18 procent av 10–18-åriga pojkar rapporterar återkommande psykiska besvär.

Summering av önskat stöd

  • 63 % svarar att de helst skulle vilja träffa en psykolog eller kurator fysiskt.
  • När Friends ställde frågan om vad barn och unga vill ha hjälp med av en kurator eller psykolog svarar
  • 42 procent svara att de vill ha hjälp med att få bättre självkänsla och kunna känna sig nöjda med sig själva.
  • 33 procent önskar få hjälp med hur de kan gå vidare från jobbiga händelser
  • 28 procent vill ha hjälp med att sätta gränser och säga ifrån.

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>