Vaxholmspedagog föreläser på Skandinaviens största mötesplats för lärare

Katinka Leo är utvecklingsledare och pedagogista på utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad.

Vaxholmspedagog föreläser på Skandinaviens största mötesplats för lärare 1
På SETT kommer Katinka Leo att delge sina tankar och erfarenheter om skapandet av delaktighetskultur.

Hon har en bakgrund som förskollärare, förskolechef och som examinator för kvalitetsutmärkelsen Svensk kvalitet på SIQ. Katinka arbetar huvudsakligen med kvalitetsstyrning samt fysiska lärmiljöer i förskola och skola. På SETT kommer Katinka att delge sina tankar och erfarenheter om skapandet av delaktighetskultur.

Den 3-5 maj arrangeras SETT, Skandinaviens största mässa och konferens om det moderna och innovativa lärandet, för sjätte året i följd på Kistamässan i Stockholm. Här erbjuds inspiration och kunskap exempelvis kring hur skolan kan utnyttja digitaliseringen för att nå högre måluppfyllelse för alla elever. En av årets föreläsare är Vaxholmspedagogen Katinka Leo. Hennes föreläsning på SETT handlar om det här:

TINGELINGE UTVECKLINGSTÅGET GÅR… – MEN VILKA ÄR MED PÅ FÄRDEN?
Att arbeta för att öka barns delaktighet ses som en självklarhet i dagens förskola men hur står det egentligen till med pedagogers delaktighetsarena? Katinka Leo har många erfarenheter av att trampa i klaveret. Hon har upplevt känslan av att formulera tågtidtabeller, starta tåget och tuta lyckligt i tutan. För att halvvägs inse att inte ens hälften är med. Åtminstone inte på samma tåg. Lösningen kan vara att skapa en delaktighetskultur. Att leda utveckling är komplext och kräver mycket kunskap och erfarenhet men för att få med sig människor krävs det att deltagarna upplever en känsla av delaktighet. Vilka är med på tåget och hur vet vi det? Katinka tar oss med in i sina tankar och erfarenheter bakom att skapa en delaktighetskultur.

Läs mer om SETT