Hem KOMMUNER ​I Bergs kommun är alla involverade i skolans digitaliseringsarbete

​I Bergs kommun är alla involverade i skolans digitaliseringsarbete

Publicerat av: Redaktionen

Genom att utbilda och engagera alla i kommunen, från politiker och skolledning till lärare och it-tekniker, har man skapat en gemensam förståelse för vad digitaliseringen i skolan innebär och hur det påverkar både skolan och det övriga samhället.

Bergs kommun har genom ett medvetet arbete under många år satsat på att digitaliseringen ska vara en del av det övriga utvecklingsarbetet i skolan.

Det började med att mycket pengar satsades på digital utrustning, kommunen var tidig med bärbara datorer till alla lärare och trådlösa nätverk på alla skolor. Men precis som på många andra skolor gick implementeringen trögt.

​I Bergs kommun är alla involverade i skolans digitaliseringsarbete

​I Bergs kommun är alla involverade i skolans digitaliseringsarbete

– Många lärare kände stor nyfikenhet och lust inför för vad de digitala verktygen kunde göra i undervisningen men många kände också oro och rädsla, säger Ulrika Eriksson IKT-pedagog och ansvarig för kommunens övergripande digitaliseringsarbete.

Ofta var det enskilda lärare som själva testade och utvecklade sin undervisning med de digitala verktygen, det var inget som skedde kollegialt.

För att få fart på digitaliseringen och för att alla skulle kunna ta del av fördelarna med de nya digitala verktygen anställde kommunen en central IKT-pedagog och en IT-tekniker. IKT-pedagogen stöttar lärarna i deras pedagogiska arbete och IT-teknikern ser till att de digitala verktygen fungerar som de ska.

– Jag och IT-teknikern reser ofta runt till skolorna tillsammans vilket gör att vi ofta kan lösa problem direkt på plats, säger Ulrika Eriksson. Det gäller att vara öppen för allas åsikter och erfarenheter så att rektorer och lärare vågar be om hjälp och öppna upp för en delningskultur inom kollegiet.

Idag finns SMART Board i alla klassrum och förskolor i kommunen, alla lärare har bärbara datorer och eleverna, från F-klass till gymnasiet/SFI har egna digitala arbetsverktyg. För att skapa ett hållbart förändringsarbete som har koppling till lärarna, deras undervisning och till elevernas måluppfyllelse krävs en bra organisation och en gemensam vision.

– För att digitaliseringen och de digitala verktygen ska kunna förändra och omdefiniera både undervisning och arbetssätt krävs en samsyn och insikt genom hela styrkedjan. Genom att fortbilda politiker, utbildningschef, utvecklingsledare, rektorer, lärare och förskollärare har vi skapat en förståelse för hur digitaliseringen påverkar samhället och att digitaliseringen i slutändan är en demokratifråga.

Just nu pågår sammanställningen av en enkät som alla lärare, speciallärare och övrig skolpersonal svarade på vid terminsstart. Enkäten ska ligga till grund för uppdateringen av skolornas lokala IT-planer och den kommunövergripande IT-strategin. Efter ett uppehåll under av Coronapandemin fortsätter ledningsteamet sin fortbildning Leda digitalisering.

– Men det känns fel att säga att det har varit ett uppehåll eftersom den digitala kompetensen har tagit ett jättekliv under pandemin. Det har till exempel blivit en självklarhet för alla att kunna delta och hantera videomöten, säger Ulrika Eriksson.

En framtida vision i kommunen är att alla elever ska få samma fortbildning kring digitalisering som de andra i styrkedjan fått så att de också får en förståelse för vad digitalisering innebär för den enskilde individen, det vill säga de själva, och för samhället i stort.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>