SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen
Hem REPORTAGE SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

Publicerat av: Redaktionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”.

Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Bristande möjligheter att kräva sina rättigheter samt svårigheter i kontakt med myndigheter är de vanligaste orsakerna till att barn och unga vänder sig till SOS Barnbyar för stöttning. Det finns barn och unga vuxna i Sverige i dag som är helt osynliga, vars rättigheter inte tillvaratas och som inte får sina behov tillgodosedda. Barn och unga som har en total avsaknad av eller brist på nätverk med trygga vuxna ända in i myndighetsåldern.

SOS Barnbyar anser att utredningens syn på barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen är välgrundad och speglar de utmaningar som SOS Barnbyar dagligen möter i den egna verksamheten.

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

Många barn och unga har en total avsaknad av eller brist på nätverk med trygga vuxna ända in i myndighetsåldern, säger Linnea Baksås Martinsson, barnrättsjurist hos SOS Barnbyar

– Vi vill dock understryka att det är först när utredningens samtliga förslag blir verklighet som barn och unga, inte bara kan få sina rättigheter enligt Barnkonventionen tillgodosedda, utan även kan få rätt till upprättelse i de fall deras rättigheter enligt konventionen har kränkts, säger Linnea Baksås Martinsson, barnrättsjurist hos SOS Barnbyar

SOS Barnbyars Ungdomsråd har tagit del av utredningens förslag:

”Oftast är det ingen som berättar för barn om vad deras rättigheter är. Vi tycker att socialtjänsten borde jobba mycket mer med barns rättigheter när de blir placerade. Det är även viktigt att kontrollera att barn verkligen har förstått vad deras rättigheter är och säkerställa att barn vet hur de kan klaga om deras rättigheter inte har skyddats”.

– Vi delar ungdomarnas bild. Det finns ingen lagstiftning som kan läka den brist på tillit och medmänsklighet som barn och unga vuxna saknar. Här kan lagstiftning vara ett viktigt redskap till förändring. Men myndigheterna har fortfarande ett tungt ansvar – att ge förutsättningar till barn och unga att berätta om sin situation och ge de unga den information de har rätt till, säger Petra Nyberg, tf generalsekreterare SOS Barnbyar.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>