Hem NYHETER Dags att lämna input i arbetet med ett lärarstöd för att välja och värdera digitala lärresurser

Dags att lämna input i arbetet med ett lärarstöd för att välja och värdera digitala lärresurser

Publicerat av: Redaktionen

Under våren 2019 genomförs ett arbete för att utreda och utveckla en resurs för att möta behovet av att lärare och beställare ska ha tillräckligt med information och kompetens att värdera och välja (digitala) lärresurser som stödjer planering och genomförande av undervisning.

Nu går arbetet ut på öppen remiss för att samla in synpunkter och inspel.

Dags att lämna input i arbetet med ett lärarstöd för att välja och värdera digitala lärresurser

Nu går arbetet med en resurs för att stödja lärare att välja och värdera digitala lärresurser ut på öppen remiss för att samla in synpunkter och inspel.

Under arbetet med handlingsplanen för skolväsendets digitalisering har behov av ett stöd för lärare och beställare att välja och utvärdera digitala lärresurser blivit tydligt.

Ett seminarie där kvalitet och lärresurser undersöktes visade på en samsyn, från både myndigheter, forskare, lärarförbund och branschen: Det går inte att “kvalitetsstämpla” enskilda tjänster och produkter då begreppet lärresurser omfattar så många olika tjänster och verktyg.

Behovet är snarare att lärare och beställare ska ha tillräckligt med information och kompetens att värdera och välja (digitala) lärresurser som stödjer planering och genomförande av undervisningen.

Lämna synpunkter och kom med förslag före 3 juni

Nu släpps ett första utkast till en sådan resurs, som fortsatt kommer att samverkas och bearbetas under våren och hösten. Detta utkast är en ”Dummy”. Dvs att inga hänsyn tagits till användarvänlighet, design eller liknande. Dummyn syftar till att samla allt på ett ställe för att kunna ge en överblick över materialet och är inte klart än. Arbetet görs transparent och öppet. Målgruppen för arbetet är lärare, som kanske inte är helt vana att arbeta digitalt.

Materialet går ut på en öppen “remiss-runda” för att samla in synpunkter och inspel för att få till ett så bra och relevant stöd som möjligt i den kommande resursen. Man kan lämna synpunkter på hela eller delar av materialet och här hittar du hela materialet.

Direktlänkar till fyra delar i materialet kan man lämna kommentarer och synpunkter på:

Att välja (och värdera) digitala lärresurser

Krav på IT-miljö

Definitioner av digitala lärresurser

Möjligheter och utmaningar med digital undervisning– Diskussionsexempel

Bakgrundsinformation om arbetet

Arbetet skall harmoniera med Skolverkets pågående arbete med stöd och främjandeinsatser. En riktlinje för arbetet är att den inte skall peka på enskilda tjänster eller lösningar, utan fungera som ett underlag till reflektion och diskussion i kollegier. Två fokusområden för arbetet är Funktionalitet-värden och kvalitet och Planering och genomförande av undervisning. Swedish Edtech Industry har initierat arbetet och arbetet har tagit sin utgångspunkt i aktuell forskning och skett med inbjudna aktörer som Skolverket, Läromedelsföretagen, lärare, lärarförbunden, Friskolornas riksförbund och SKL. Forskare, UX-designers, lärare, läromedelsproducenter och IT-strateger har deltagit i workshops.

Mål och syften

Projektets övergripande mål och syfte handlar om att lärare och beställare ska ha tillräckligt med information och kompetens att värdera och välja (digitala) lärresurser som stödjer planering och genomförande av undervisningen. I tillägg är ambitionen att den kunskap och de resurser som genereras genom projektet ska kunna bidra till utvecklingen av kvalitativa lärresurser, och att vi genom den kartläggning som görs inom ramen av projektet ska kunna nå nationell samsyn kring definitioner för kvalitet kopplat till digitala lärresurser.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>